Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Koma Coma
Savaş Hastalıkları Combat Disorders
Kombinatoryal Kimya Teknikleri Combinatorial Chemistry Techniques
Kombine Tedavi Combined Modality Therapy
Komet Yönetimi Comet Assay
Akıl Hastalarının Kapatılma Kararı Commitment of Mentally Ill
Metalaştırma Commodification
Ana Kanal Safra Taşı Common Bile Duct Calculi
Koledok Hastalıkları Common Bile Duct Diseases
Koledok Tümörleri Common Bile Duct Neoplasms
Bulaşıcı Hastalık Kontrolü Communicable Disease Control
Bulaşıcı Hastalıklar Communicable Diseases
Bulaşıcı Hastalıklar, Ortaya Çıkan Communicable Diseases, Emerging
İletişim Communication
İletişim Araçları, Engelliler için Communication Aids for Disabled
İletişim Engelleri Communication Barriers
İletişim Bozuklukları Communication Disorders
İletişim Ortamı Communications Media
Toplum Sağlığı Yardımcıları Community Health Aides
Sağlık Ocakları Community Health Centers