Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Toplum Sağlığı Eğitimi bkz. Sağlık Eğitimi Community Health Education see Health Education
Toplum Sağlığı Hemşireliği Community Health Nursing
Toplum Sağlığı Hizmetleri Community Health Services
Toplum Hekimliği Community Medicine
Ruh Sağlığı Merkezleri, Toplum Community Mental Health Centers
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri Community Mental Health Services
Toplum Eczacılık Hizmetleri Community Pharmacy Services
Toplum Psikiyatrisi Community Psychiatry
Kompartman Sendromları Compartment Syndromes
Yeterliğe Dayalı Eğitim Competency-Based Education
Tamamlayıcı Tedaviler Complementary Therapies
Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromları Complex Regional Pain Syndromes
Kompozit Rezinler Composite Resins
Hesaplamalı Biyoloji Computational Biology
Bilgisayar İletişim Ağları Computer Communication Networks
Bilgisayar Grafikleri Computer Graphics
Bilgisayar Okur-Yazarlığı Computer Literacy
Bilgisayar Modelleri bkz. Bilgisayar Benzeşimi Computer Models see Computer Simulation
Bilgisayar Güvenliği Computer Security
Bilgisayar Benzeşimi Computer Simulation