Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Bilgisayar Sistemleri Computer Systems
Bilgisayar Virüsleri bkz. Bilgisayar Güvenliği Computer Viruses see Computer Security
Bilgisayar Destekli Öğretim Computer-Assisted Instruction
Bilgisayarlar Computers
Bilgisayarlar, Cep Computers, Handheld
Hesaplama Metodolojileri Computing Methodologies
Konsantrasyon bkz. Dikkat Concentration see Attention
Lezzetlendiriciler Condiments
Condylomata Acuminata Condylomata Acuminata
Çatışma (Psikoloji) Conflict (Psychology)
Çıkar Çatışması Conflict of Interest
Doğuştan Anomaliler Congenital Abnormalities
Doğuştan Defektler bkz.Anomaliler Congenital Defects see Abnormalities
Konjonktiv Conjunctiva
Konjunktiva Hastalıkları Conjunctival Diseases
Konjunktiva Tümörleri Conjunctival Neoplasms
Bağ Dokusu Connective Tissue
Bağ Dokusu Hastalıkları Connective Tissue Diseases
Bilinç Sakinleştirme Conscious Sedation
Bilinç Consciousness