Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kornea Cornea
Kornea Hastalıkları Corneal Diseases
Kornea Distrofisi, Kalıtsal Corneal Dystrophies, Hereditary
Kornea Topografisi Corneal Topography
Kornea Transplantasyonu Corneal Transplantation
Kornea Ülseri Corneal Ulcer
Koroner Anjiyografi Coronary Angiography
Koroner Arterioskleroz Coronary Arteriosclerosis
Bypass Coronary Artery Bypass
Koroner Arter Hastalığı
ayr. bkz. Koroner Hastalık
Coronary Artery Disease
see also Coronary Disease
Koroner Arter Vazospazm bkz. Koroner Vazospazm Coronary Artery Vasospasm see Coronary Vasospasm
Koroner Bakım Birimleri Coronary Care Units
Koroner Dolaşım Coronary Circulation
Koroner Hastalık Coronary Disease
Koroner Kalp Hastalığı bkz. Koroner Hastalık Coronary Heart Disease see Coronary Disease
Koroner Vazospazm Coronary Vasospasm
Koroner Damarlar Coronary Vessels
Kortikosteroid Reseptörleri bkz. Reseptörler, Steroid Corticosteroid Receptors see Receptors, Steroid
Kortizon Cortisone
Corynebacterium glutamicum Corynebacterium glutamicum