Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kozmetik Cerrahi bkz. Cerrahi, Plastik Cosmetic Surgery see Surgery, Plastic
Kozmetik Teknikler Cosmetic Techniques
Kozmetikler Cosmetics
Maliyet Kontrolü Cost Control
Maliyet Etkinliği
bkz. Maliyet Fayda Analizi
Cost Effectiveness
see Cost-Benefit Analysis
Hastalık Maliyeti Cost of Illness
Maliyet Fayda Analizi Cost-Benefit Analysis
Maliyet ve Maliyet Analizi Costs and Cost Analysis
Öksürük Cough
Kumarinler Coumarins
Tıp Bilimleri Uluslararası Organizasyonlar Konseyi (CIOMS) Council for International Organizations of Medical Sciences
Rehberlik Counseling
Karşı Aktarım (Psikoloji) Countertransference (Psychology)
Çift Tedavisi Couples Therapy
Koksa bkz. Kalça Coxa see Hip
Koksakivirüs Enfeksiyonları Coxackievirus Infections
Kafa Çifti Hastalıkları Cranial Nerve Diseases
Kafa Çiftleri Cranial Nerves
Kranyoserebral Travma Craniocerebral Trauma
Kranyofasiyel Anomaliler Craniofacial Abnormalities