Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kistler, Hidatik bkz. Ekinokok Hastalığı Cysts, Hydatid see Echinococcosis
Sitokimya bkz. Histositokimya Cytochemistry see Histocytochemistry
Sitokrom P-450 Cytochrome P-450
Sitokrom P-450 Enzim Sistemi Cytochrome P-450 Enzyme System
Hücresel Tanı Cytodiagnosis
Hücre Genetiği Analizi Cytogenetic Analysis
Hücre Genetiği Cytogenetics
Sitokinler Cytokines
Sitokinez bkz. Hücre Bölünmesi Cytokinesis see Cell Division
Sitolojik Teknikler Cytological Techniques
Sitoloji Cytology
Sitoloji--Metotlar bkz. Sitolojik Teknikler Cytology-- Methods see Cytological Techniques
Sitomegalovirüs Cytomegalovirus
Sitomegalovirüs Enfeksiyonları Cytomegalovirus Infections
Sitometri, Akış bkz. Akış Sitometrisi Cytometry, Flow see Flow Cytometry
Hücre Koruma Cytoprotection
Sitotoksisite, İmmünolojik Cytotoxicity, Immunologic
Dakriyosistorinostomi Dacryocystorhinostomy
Süt Ürünleri Dairy Products
Dans Dancing