Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Veri Toplama Data Collection
Veri Silme Data Display
Veri Yorumlama, İstatistiksel Data Interpretation, Statistical
Veri Koruma bkz. Bilgisayar Güvenliği Data Protection see Computer Security
Veri Güvenliği bkz. Bilgisayar Güvenliği Data Security see Computer Security
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Database Management Systems
Veri Tabanları, Genetik Databases, Genetic
Günlük Bakım Day Care
Sağırlık Deafness
Sağırlık, Ani Deafness, Sudden
Defin ruhsatı Death Certificates
Ölüm, Ani Death, Sudden
Ölüm, Ani, Kardiyak Death, Sudden, Cardiac
Karar Verme Decision Making
Karar Verme, Bilgisayar Destekli Decision Making, Computer-Assisted
Karar Verme, Örgütsel Decision Making, Organizational
Karar Destek Sistemleri, Yönetim Decision Support Systems, Management
Karar Destek Teknikleri Decision Support Techniques
Karar Teorisi Decision Theory
Karar Ağacı Decision Trees