Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Dekontaminasyon Decontamination
Dekübitus Ülseri Decubitus Ulcer
Defekasyon Defecation
Savunma Mekanizmaları Defense Mechanisms
Defansif Tıp Defensive Medicine
Defibrilatörler, Uygulanabilir Defibrillators, Implantable
Yetmezlik Hastalıkları Deficiency Diseases
Yutma Deglutition
Yutma Bozuklukları Deglutition Disorders
Su Kaybı Dehydration
Geç Etkili Preparatlar Delayed-Action Preparations
Deliryum, Demans, Amnestik, Biliş Bozuklukları Delirium, Dementia, Amnestic, Cognitive Disorders
Sağlık Hizmeti Sunumu Delivery of Health Care
Sağlık Hizmeti Sunumu, Tamamlanmış Delivery of Health Care, Integrated
Doğumhaneler Delivery Rooms
Doğum Delivery, Obstetric
Bunama Dementia
Bunama, Yaşlılık Dementia, Senile
Bunama, Vasküler Dementia, Vascular
Demografi Demography