Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Miyelin Kaybı Hastalıkları Demyelinating Diseases
Miyelin Kaybı bkz. Miyelin Kaybı Hastalıkları Demyelination see Demyelinating Diseases
Dang Dengue
Dansitometri Densitometry
Dental Destekler Dental Abutments
Diş Alaşımları Dental Alloys
Diş Amalgamı Dental Amalgam
Diş Anestezisi bkz. Anestezi, Diş Dental Anesthesia see Anesthesia, Dental
Diş Anksiyetesi Dental Anxiety
Diş Arkı Dental Arch
Diş Hekimi Yardımcıları Dental Assistants
Diş Hekimi Yardımcıları Dental Auxiliaries
Diş Yapıştırma Dental Bonding
Diş Köprüleri bkz. Takma Diş, Kısmi Dental Bridgework see Denture, Partial
Diş Bakımı Dental Care
Diş Bakımı, Yaşlılarda Dental Care for Aged
Diş Bakımı, Çocuklarda Dental Care for Children
Diş Bakımı, Engelliler için Dental Care for Disabled
Diş Çürükleri Dental Caries
Diş Döküm Tekniği Dental Casting Technique