Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Diş Kavite Hazırlama Dental Cavity Preparation
Diş Sementleri Dental Cements
Diş Kronları bkz. Kronlar Dental Crowns see Crowns
Diş Depozitleri Dental Deposits
Diş Araç ve Gereçleri Dental Equipment
Diş Sağlığı Eğitimi bkz. Sağlık Eğitimi, Diş Dental Health Education see Health Education, Dental
Diş Sağlığı Araştırmaları Dental Health Surveys
Diş Hijyeni bkz. Ağız Hijyeni Dental Hygiene see Oral Hygiene
Diş Hijyenistleri Dental Hygienists
Diş İmplantasyonu Dental Implantation
Diş İmplantasyonu, Kemik İçi Dental Implantation, Endosseous
Diş İmplantları Dental Implants
Diş Ölçü Materyalleri Dental Impression Materials
Diş Ölçü Tekniği Dental Impression Technique
Diş Aletleri Dental Instruments
Diş Sızıntısı Dental Leakage
Diş Materyalleri Dental Materials
Diş Oklüzyonu Dental Occlusion
Diş Oklüzyonu, Dengelenmiş Dental Occlusion, Balanced
Diş Çivileri Dental Pins