Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Diş Plağı Dental Plaque
Diş Porseleni Dental Porcelain
Diş Profilaksisi Dental Prophylaxis
Diş Protezleri Dental Prosthesis
Diş Protezleri Tasarımı Dental Prosthesis Design
Diş Protezleri, İmplant Destekli Dental Prosthesis, Implant-Supported
Diş Protezleri, Cerrahi bkz. Diş İmplantları Dental Prosthesis, Surgical see Dental Implants
Diş Pulpası Dental Pulp
Diş Pulpası Hastalıkları Dental Pulp Diseases
Diş Radyografisi bkz. Radyografi, Diş Dental Radiography see Radyography, Dental.
Diş Kayıtları Dental Records
Diş Restorasyon Başarısızlığı Dental Restoration Failure
Diş Restorasyonu, Daimi Dental Restoration, Permanent
Diş Restorasyonu, Geçici Dental Restoration, Temporary
Diş Servisi, Hastane Dental Service, Hospital
Diş Çalışanları Dental Staff
Diş Teknisyenleri Dental Technicians
Diş Kaplamaları Dental Veneers
Dentin Dentin
Dentin Hassasiyeti Dentin Sensitivity