Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Dentin Bağlayıcı Ajanlar Dentin-Bonding Agents
Diş Hekimi-Hasta İlişkileri Dentist-Patient Relations
Diş Hekimliği Dentistry
Diş Hekimliği, Geriatrik bkz. Geriatrik Diş Hekimliği Dentistry, Geriatric see Geriatric Dentistry
Diş Hekimliği, Cerrahi Dentistry, Operative
Diş Çıkarma Dentition
Takma Diş Tasarımı Denture Design
Takma Diş Hassas Tutucular Denture Precision Attachment
Takma Diş Retansiyonu Denture Retention
Takma Diş, Tam Denture, Complete
Takma Diş, Geçmeli Denture, Overlay
Takma Diş, Kısmi Denture, Partial
Takma Diş, Kısmi, Sabit Denture, Partial, Fixed
Takma Diş, Kısmi, Sabit, Rezin-Bağlı Denture, Partial, Fixed, Resin-Bonded
Takma Diş, Kısmi, Çıkarılabilen Denture, Partial, Removable
Takma Dişler Dentures
Deoksiribonükleik Asit bkz.DNA Deoxyribonucleic Acid see DNA
Bağımlılık (Psikoloji) Dependency (Psychology)
Depresyon Depression
Depresif Bozukluk Depressive Disorder