Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Tanı Hataları Diagnostic Errors
Tanısal Görüntüleme Diagnostic Imaging
Tanısal Teknikler ve İşlemler Diagnostic Techniques and Procedures
Tanısal Teknikler, Kardiyovasküler Diagnostic Techniques, Cardiovascular
Tanısal Teknikler, Sindirim Sistemi Diagnostic Techniques, Digestive System
Tanısal Teknikler, Endokrin Diagnostic Techniques, Endocrine
Tanısal Teknikler, Nörolojik Diagnostic Techniques, Neurological
Tanısal Teknikler, Obstetrik ve Jinekolojik Diagnostic Techniques, Obstetrical and Gynecological
Tanısal Teknikler, Oftalmolojik Diagnostic Techniques, Ophthalmological
Tanısal Teknikler, Radyoizotop Diagnostic Techniques, Radioisotope
Tanısal Teknikler, Solunum Sistemi Diagnostic Techniques, Respiratory System
Tanısal Teknikler, Cerrahi Diagnostic Techniques, Surgical
Tanısal Teknikler, Ürolojik Diagnostic Techniques, Urological
Tanısal Testler, Rutin Diagnostic Tests, Routine
Diyaliz Dialysis
Diyaliz, Ekstrakorporeal bkz. Renal Diyaliz Dialysis, Extracorporeal see Renal Dialysis
İshal Diarrhea
İshal, Bebekte Diarrhea, Infantile
Diyastol Diastole
Diazinon Diazinon