Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Sindirim Fizyolojisi Digestive Physiology
Sindirim Sistemi Digestive System
Sindirim Sistemi Hastalıkları Digestive System Diseases
Sindirim Sistemi Tümörleri Digestive System Neoplasms
Sindirim Sistemi Cerrahi İşlemleri Digestive System Surgical Procedures
Dilatasyon ve Küretaj Dilatation and Curettage
Dimetil Sülfoksit Dimetyl Sulfoxide
Dipeptidler Dipeptides
Difosfonatlar Diphosphonates
Dikuat bkz. Piridinyum Bileşikleri Diquat see Pyridinium Compounds
Doğrudan Gözetimli Tedavi Directly Observed Therapy
Sakatlık Değerlendirme Disability Evaluation
Engelli Çocuklar Disabled Children
Engelliler Disabled Persons
Afet Tıbbı Disaster Medicine
Afet Planlaması Disaster Planning
Afetler Disasters
Açıklama Disclosure
Ayrımcılık (Psikoloji) Discrimination (Psychology)
Hastalık Disease