Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Dopamin Ajanları Dopamine Agents
Doping, Sporda Doping in Sports
Doppler Ekokardiyografi bkz. Ekokardiyografi, Doppler Doppler Echocardiography see Echocardiography, Doppler
Dozaj Şekilleri Dosage Forms
Doz-Etki İlişkisi, İlaç Dose-Response Relationship, Drug
Doz-Etki İlişkisi, Radyasyon Dose-Response Relationship, Radiation
Down Sendromu Down Syndrome
Doksazosin Doxazosin
Drenaj Drainage
Drenaj, Emme bkz. Emme Drainage, Suction see Suction
Rüyalar Dreams
İçmek Drinking
İçme Suyu Drinking Water
Suda Boğulma Drowning
İlaç Kötüye Kullanımı bkz. Madde Kötüye Kullanım Drug Abuse see Substance Abuse
İlaç Uygulama Yolları Drug Administration Routes
İlaç ve Narkotik Kontrol Drug and Narcotic Control
İlaç Onaylama Drug Approval
İlaç Taşıyıcılar Drug Carriers
İlaç Katalogları bkz. Kataloglar, İlaç Drug Catalogs see Catalogs, Drug