Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Actinomycetales Enfeksiyonlar Actinomycetales Infections
Aksiyon Potansiyeller Action Potentials
Günlük Yaşam Aktiviteleri Activities of Daily Living
Aküpresür Acupressure
Akupunktur Acupuncture
Akupunktur Noktaları Acupuncture Points
Akupunktur Tedavisi Acupuncture Therapy
Akupunktur, Kulak Acupuncture, Ear
Akut Koroner Sendrom Acute Coronary Syndrome
Akut Hastalık Acute Disease
Uyum, Biyolojik Adaptation, Biological
Uyum, Fizyolojik Adaptation, Physiological
Uyum, Psikolojik Adaptation, Psychological
Adenokarsinom Adenocarcinoma
Adenom Adenoma
Adenozin Adenosine
Yapışkanlık Adhesiveness
Yapıştırıcılar Adhesives
Yağ Dokusu Adipose Tissue
Adjuvanlar, Anestezi Adjuvants, Anesthesia