Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
İlaç Bileşimleri Drug Compounding
İlaç Kontaminasyonu Drug Contamination
İlaç Harcamaları Drug Costs
İlaç Dağıtım Sistemleri Drug Delivery Systems
İlaç Bağımlılığı
bkz. Maddeye Bağlı Bozukluklar
Drug Dependence
see Substance-Related Disorders
İlaç Tasarımı Drug Design
İlaç Detoksikasyonu, Metabolik bkz. Metabolik Detoksikasyon, İlaç Drug Detoxication, Metabolic see Metabolic Detoxication, Drug
İlaç Doz Hesaplamaları Drug Dosage Calculations
İlaç Erüpsiyonu Drug Eruptions
İlacın Değerlendirilmesi Drug Evaluation
İlaç Değerlendirme Drug Evaluation
İlaç Değerlendirme, Klinik Öncesi Drug Evaluation, Preclinical
İlaç Alışkanlığı bkz. Madde Bağımlılığı Drug Habituation see Substance Dependence
İlaç Aşırı Duyarlılığı Drug Hypersensitivity
İlaç İmplantları Drug Implants
İlaç Endüstrisi Drug Industry
İlaç Enformasyon Hizmetleri Drug Information Services
İlaç Etkileşimleri Drug Interactions
İlaç Kinetiği bkz. Farmakokinetik Drug Kinetics see Pharmacokinetics
İlaç Etiketleme Drug Labeling