Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
İlaç Modeli bkz. İlaç Tasarımı Drug Modeling see Drug Design
İlaç İzleme Drug Monitoring
İlaç Reçeteleri Drug Prescriptions
İlaç Reseptörleri bkz. Reseptörler, İlaç Drug Receptors see Receptors, Drug
İlaç Kalıntıları Drug Residues
İlaca Direnç Drug Resistance
İlaca Direnç, Bakteriyel Drug Resistance, Bacterial
İlaca Direnç, Mikrobun Drug Resistance, Microbial
İlaca Direnç, Multipl Drug Resistance, Multiple
İlaca Direnç, Multipl, Bakteriyel Drug Resistance, Multiple, Bacterial
İlaca Direnç, Tümör Drug Resistance, Neoplasm
İlaç Taraması Drug Screening
İlaç Stabilitesi Drug Stability
İlaç Depolama Drug Storage
İlaç Sinerjizmi Drug Synergism
İlaç Tedavisi Drug Therapy
İlaç Tedavisi, Kombinasyon Drug Therapy, Combination
İlaç Toleransı Drug Tolerance
İlaç Zehirliliği Drug Toxicity
İlaç Kullanımı Drug Utilization