Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Distimik Bozukluk Dysthymic Disorder
Distosi Dystocia
Distrofi Miyotonik bkz. Miyotoni Atrofik Dystrophia Myotonica see Myotonia Atrophica
Kulak Ear
Kulak Hastalıkları Ear Diseases
Kulak, Dış Ear, External
Kulak, İç bkz. Labirent Ear, Internal see Labyrinth
Kulak, Orta Ear, Middle
Erken Tanı Early Diagnosis
Erken Girişim (Eğitim) Early Intervention (Education)
Yeme Eating
Yeme Bozuklukları Eating Disorders
Ekinokok Hastalığı Echinococcosis
Ekinokok Hastalığı, Pulmoner Echinococcosis, Pulmonary
Ekokardiyografi Echocardiography
Ekokardiyografi, Doppler Echocardiography, Doppler
Ekokardiyografi, Üç Boyutlu Echocardiography, Three-Dimensional
Ekokardiyografi, Transözofageal Echocardiography, Transesophageal
Ekoensefalografi Echoencephalography
Ekografi bkz. Ultrasonografi Echography see Ultrasonography