Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Eğitim, Cinsel
bkz. Cinsel Eğitim
Education, Sex
see Sex Education
Eğitim Ölçümü Educational Measurement
EEG bkz. Elektroensefalografi EEG see Electroencephalography
Etkinlik Efficiency
Etkinlik, Örgütsel Efficiency, Organizational
Efor bkz. Güç Harcama Effort see Exertion
Ego Ego
Eikosanoik Asitler Eicosanoic Acids
Eikosanoidler Eicosanoids
EKG bkz. Elektrokardiyografi EKG see Electrocardiography
Esneklik Elasticity
Dirsek Elbow
Dirsek Eklemi Elbow Joint
Yaşlı Beslenme Fizyolojik Olayları Elder Nutritional Physiological Phenomena
Elektrik Yanıkları bkz. Yanıklar, Elektrik Electric Burns see Burns, Electric
Elektrik Kontrşok Electric Countershock
Elektrik Empedansı Electric Impedance
Elektrik Yaralanmaları Electric Injuries
Elektrikle Uyarma Electric Stimulation
Elektrikle Uyarma Tedavisi Electric Stimulation Therapy