Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Elektrik Electricity
Elektrokardiyografi Electrocardiography
Elektrokimya Electrochemistry
Elektrokoagülasyon Electrocoagulation
Elektrokonvulzif Tedavi Electroconvulsive Therapy
Tanı, Elektro Electrodiagnosis
Electroensefalografi Electroencephalography
Elektroliz Electrolysis
Elektrolitler Electrolytes
Elektromanyetik Alanlar Electromagnetic Fields
Elektromanyetik Radyasyon bkz. Radyasyon Electromagnetic Radiation see Radiation
Elektromanyetik Radyasyon, İyonizan bkz. Radyasyon, İyonizan Electromagnetic Radiation, Ionizing see Radiation, Ionizing
Elektromanyetik Dalgalar bkz. Radyasyon Electromagnetic Waves see Radiation
Elektromanyetik Electromagnetics
Elektromiyografi Electromyography
Elektron İnceleme Mikroanalizi Electron Probe Microanalysis
Elektronarkoz Electronarcosis
Elektronik, Tıp Electronics, Medical
Elektrookülografi Electrooculography
Elektroforez Electrophoresis