Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Elektroforez, Kapiler Electrophoresis, Capillary
Elektroforez, Poliakrilamid Jel Electrophoresis, Polyacrylamide Gel
Elektrofizyoloji Electrophysiology
Elektroporasyon Electroporation
Elektroretinografi Electroretinography
Elektroşok Electroshock
Elektroşok Tedavisi bkz. Elektrokonvulzif Tedavi Electroshock Therapy see Electroconvulsive Therapy
Elektrocerrahi Electrosurgery
Tedavi, Elektro bkz. Elektrikle Uyarma Tedavisi Electrotherapy see Electric Stimulation Therapy
Uygunluğun Belirlenmesi Eligibility Determination
Emboli Embolism
Embolizasyon, Terapötik Embolization, Therapeutic
Embriyo Embryo
Embriyo İmplantasyonu Embryo Implantation
Embriyo Araştırması Embryo Research
Embriyo Transferi Embryo Transfer
Embriyoloji Embryology
Embriyo Gelişimi Embryonic Development
Acil Durumlar Emergencies
Acil Bakım bkz. Acil Tıp Hizmetleri Emergency Care see Emergency Medical Services