Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Adjuvanlar, İmmünolojik Adjuvants, Immunologic
Adjuvanlar, Farmasötik Adjuvants, Pharmaceutic
İlaç Uygulanması, Deri Yoluyla Administration, Cutaneous
İlaç Uygulanması, İnhalasyon Administration, Inhalation
İlaç Uygulanması, Burun İçi Administration, Intranasal
İlaç Uygulanması, Ağız Administration, Oral
İlaç Uygulanması, Topikal Administration, Topical
Adneksit
bkz. Pelvis Enflamasyon Hastalığı
Adnexitis
see Pelvic Inflammatory Disease
Adolesan Adolescent
Adolesan Davranışı Adolescent Behavior
Adolesan Gelişimi Adolescent Development
Adolesan Sağlığı Hizmetleri Adolescent Health Services
Adolesan Tıbbı Adolescent Medicine
Adolesan Beslenme Fizyolojisi Olayları Adolescent Nutritional Physiological Phenomena
Adolesan Psikiyatrisi Adolescent Psychiatry
Böbreküstü Bezi Hastalıkları Adrenal Gland Diseases
Böbreküstü Bezi Hiperfonksiyonu Adrenal Gland Hyperfunction
Böbreküstü Bezleri Adrenal Glands
Adrenerjik beta Reseptör Blokerleri bkz. Adrenerjik beta-Antagonistleri Adrenergic beta Receptor Blockaders seeAdrenergic beta-Antagonists
Adrenerjik beta-Antagonistleri Adrenergic beta-Antagonists