Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Araç-Gereç ve Donanımlar Equipment and Supplies
Araç-Gereç ve Donanımlar, Hastane Equipment and Supplies, Hospital
Araç-Gereç Kontaminasyonu Equipment Contamination
Araç-Gereç Tasarımı Equipment Design
Araç-Gereç Güvenliği Equipment Safety
ERCP bkz. Kolanjiyopankreatografi, Endoskopik Retrograd ERCP see Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde
Ergonomi bkz. İnsan Mühendisliği Ergonomics see Human Engineering
Eritroblastoz, Fötal Erythroblastosis, Fetal
Eritrositler Erythrocytes
Eritrositler, Anomali Erythrocytes, Abnormal
Eritropoez Erythropoiesis
Eritropoetin Erythropoietin
Escherichia coli Escherichia coli
Escherichia coli Enfeksiyonları Escherichia coli Infections
Özofageal ve Gastrik Varisler Esophageal and Gastric Varices
Yemekborusu Hastalıkları Esophageal Diseases
Özofageal Motilite Bozuklukları Esophageal Motility Disorders
Yemekborusu Tümörleri Esophageal Neoplasms
Özofageal Reflü bkz. Gastroözofageal Reflü Esophageal Reflux see Gastroesophageal Reflux
Özofagogastrik Bileşim Esophagogastric Junction