Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Uyarılmış Potansiyeller, Görsel Evoked Potentials, Visual
Evrim Evolution
Evrim, Moleküler Evolution, Molecular
Ara Maddeler Excipients
Uyarıcı Amino Asitler Excitatory Amino Acids
Egzersiz Exercise
Egzersiz Hareket Teknikleri Exercise Movement Techniques
Egzersiz Testi Exercise Test
Egzersiz Tedavisi Exercise Therapy
Varoluşculuk Existentialism
Deneysel Tasarım bkz. Araştırma Tasarımı Experimental Design see Research Design
Uzman Sistemler Expert Systems
Bilirkişi Tanıklığı Expert Testimony
Eksternal Fiksatörler External Fixators
Ekstraselüler Matriks Extracellular Matrix
Ekstrakorporeal Dolaşım Extracorporeal Circulation
Ekstrapiramidal Bozukluklar bkz. Bazal Ganglion Hastalıkları Extrapyramidal Disorders see Basal Ganglia Diseases
Ekstrapiramidal Sistemler Extrapyramidal Tracts
Ekstremiteler Extremities
Ekstremite, Alt
bkz. Alt Ekstremite
Extremity, Lower
see Lower Extremity