Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Yüz Yaralanmaları Facial Injuries
Fasiyel Kaslar Facial Muscles
Fasiyel Tümörler Facial Neoplasms
Fasiyel Sinir Facial Nerve
Fasiyel Sinir Hastalıkları Facial Nerve Diseases
Fasiyel Ağrı Facial Pain
Fasiyel Paraliz Facial Paralysis
Bina Yapımı
bkz. Bina Tasarım ve Yapımı
Facility Construction
see Facility Design and Construction
Bina Tasarım ve Yapımı Facility Design and Construction
Faktör VIII Factor VIII
Fakülte, Tıp Faculty, Medical
Fakülte, Hemşirelik Faculty, Nursing
Fallop Tüpü Hastalıkları Fallopian Tube Diseases
Fallop Tüpleri Fallopian Tubes
Aile Sağlığı Family Health
Aile Planlaması Family Planning
Aile Planlaması Politikası Family Planning Policy
Aile Planlaması Hizmetleri Family Planning Services
Aile Hekimliği Family Practice
Aile İlişkileri Family Relations