Deneme Veri Tabanı Bilgi - Yardım
AdisInsight

İlaç araştırma ve geliştirme, hastalık tedavisi ve karar alma alanlarında bilimsel verilere dayalı bir veri tabanıdır. AdisInsight ticari geliştirme sürecinde olan ilaçlar, klinik denemeler, anlaşmalar ve güvenlik profilleri konularındaki bilimsel bilgileri sunmaktadır.

HSTalks The Biomedical& Life Sciences Collection

Veri tabanı, uzmanlarca hazırlanmış 2.300'dan fazla animasyonlu dersler ve sunumları içermektedir. 

Hiperkitap (eBook Collection)  (Deneme Erişim Süresi:  28 Şubat 2018) 

Unbound Medicine 

5 min Clinical Consult: Tüm uzmanlık alanları için teşhis ve tedavide klinik sorulara yanıt verecek klinik danışma kaynağı modülüdür. 

5 min Pediatric Consult: Pediatristler için hazırlanmış pediyatrik danışma kaynağı modülüdür. 

Harrison’s Manuel of Medicine: Öğrenciler ve klinisyenler için önde gelen tıbbi ders kitabıdır. Teşhis, klinik bulgular ve tedavinin temel özelliklerini içerir.

Pocket Guide to Diagnostics Tests: Tüm uzmanlık dallarının kullanabileceği, tanısal testlerin seçimi ve yorumlanmasına rehberlik eden, kanıta dayalı geniş kapsamlı bir modüldür.

Nurse’s Pocket Guide: Hemşireler için günlük kullanıma uygun cep kitabı modülüdür.

(Deneme Erişim Süresi: 15 Mayıs 2018)