Deneme Veri Tabanı Bilgi - Yardım
AdisInsight

İlaç araştırma ve geliştirme, hastalık tedavisi ve karar alma alanlarında bilimsel verilere dayalı bir veri tabanıdır. AdisInsight ticari geliştirme sürecinde olan ilaçlar, klinik denemeler, anlaşmalar ve güvenlik profilleri konularındaki bilimsel bilgileri sunmaktadır.

Dar Almandumah Veri Tabanları

Dar Almandumah'ın geliştirdiği 6 adet veri tabanından oluşmaktadır. Bu veri tabanları, Arap süreli yayınlarında ve akademik dergilerindeki tüm araştırma ve çalışmaları tam metin içermektedir. 1500’den fazla akademik dergi ve 1.800’ün üzerinde konferans başlıkları ile 100.000 kadar da tez içerir.

AraBase: Arap dili ve edebiyatının çeşitli alanlarında dergi ve konferans başlığı içerir.
EcoLink: Ekonomi ve İşletme alanında dergi ve konferans başlığı içerir.
EduSearch: Eğitim ve sosyal araştırmalar alanında dergi ve konferans başlığı içerir.
Humanindex: Beşeri Bilimler alanında dergi ve konferans başlığı içerir.
IslamicInfo: İslam ve Hukuk alanında dergi ve konferans başlığı içerir.
Mandumah Dissertations: Arapça yüksek lisans tezlerini içerir.

(Deneme Erişim Süresi:  31 Ocak 2018) 

HSTalks The Biomedical& Life Sciences Collection

Veri tabanı, uzmanlarca hazırlanmış 2.300'dan fazla animasyonlu dersler ve sunumları içermektedir. 

(Deneme Erişim Süresi: 31 Aralık 2017) 

Hiperkitap (eBook Collection)  (Deneme Erişim Süresi:  28 Şubat 2018) 
The Royal Society Publishing Biyoloji ve fizik bilimlerini, bilimin tarihçesi ve felsefesini ve fizik bilimleri ile yaşam bilimleri arasındaki kesişme noktasında çapraz disiplinler arasındaki araştırmaları kapsayan hakemli dergileri içermektedir.