Deneme Veri Tabanı Bilgi - Yardım
AdisInsight

İlaç araştırma ve geliştirme, hastalık tedavisi ve karar alma alanlarında bilimsel verilere dayalı bir veri tabanıdır. AdisInsight ticari geliştirme sürecinde olan ilaçlar, klinik denemeler, anlaşmalar ve güvenlik profilleri konularındaki bilimsel bilgileri sunmaktadır..

Birkhäuser Building Types Online (De Gruyter)

Building Types Online, mimari tasarım alanında araştırma yapanlar ve uygulayıcılar için tasarlanmış veri tabanıdır. Birkhäuser yayınevinin uluslararası düzeyde takip edilen mimari kitaplarına, alanlarında uzman yazar ve editörlerin bilgi ve tecrübesine ve çizimlerin teknik kalitelerine dayalıdır. Birkahuser’ın bina çeşitleri kaynağının içeriğine eşsiz, oldukça esnek ve detaylı tarama, görüntüleme ve erişim seçenekleri sunar.

(Deneme Erişim Süresi: 30 Nisan 2017) 

CNKI Veri Tabanları

Journals Translations Project(JTP): Çin'de Çince yayımlanan akademik dergi ve makalelerin İngilizce tercümesini orijinali ile birlikte içermektedir.

http://jtp.cnki.net/bilingual

China Economy and Information Database: Çin ile ilgili en güncel orijinal verileri araştırmacılara sunan veri tabanıdır.

 http://en.ceid.cnki.net/

National Population Census Database: Çin hükümeti istatistik departmanının nüfus sayımı bilgilerine dayanan tam metin veri tabanı ve sayım veri analiz sistemidir.

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/RedirectPage.aspx?domain=http%3a%2f%2ftongji.oversea.cnki.net%2fnpccen%2fEngnavi%2fnavidefault.aspx&url=http%3a%2f%2ftongji.oversea.cnki.net%2fnpccen%2fEngnavi%2fnavidefault.aspx

China Journals Deep-Indexing Database: Çin'deki akademik eğilim hakkında bilgi edinmek için kullanıcılara index bilgisi sunan veri tabanıdır.

http://en.oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJDD

CDMD: Çin'de Çince yayımlanan master tezlerini kapsayan veri tabanıdır.

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

CMFD: Çin'de Çince yayımlanan doktora tezlerini kapsayan veri tabanıdır.

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

(Deneme Erişim Süresi: 31 Mayıs 2017)

Communication Source

Kitle iletişimi, iletişim teorisi, dil bilimleri, kurumsal iletişim, fonetik, konuşma patolojisi gibi iletişim ve medya alanındaki çalışmaları kapsayan veri tabanı olup;

•    750 tam metin dergi
•    1,100’den fazla temel kaynağın bibliyografik kayıtları ve özetleri
•    Yaklaşık 10,000 terim içeren konuya özel ve taranabilir konu terimleri sözlüğü
•    1900’e kadar uzanan içerik sunmaktadır.

(Deneme Erişim Süresi: 15 Mayıs 2017)

Education Source

Education Source veri tabanı, dünyadaki önemli eğitim dergilerini içerisinde bulunduran temel danışma kaynağı olup;

• 2,000’den fazla tam metin akademik dergi içerir;

• 3,600’den fazla dergiyi özetleriyle birlikte indeksler;

• 550’den fazla kitap ve monograf içerir;

• 2,300’e yakın eğitim ile ilgili konferans bildirisi ile

• Türkiye kaynaklı eğitim bilimleri dergileri ve daha birçok kaynak içermektedir.

(Deneme Erişim Süresi: 15 Mayıs 2017)  

Encyclopedia of Life Sciences (eLS)

eLS, alanında lider araştırmacılar tarafından yazılan 5.000 adet, hakem değerlendirmesinden geçmiş, alıntılanabilen ve her ay güncellenen referans çalışmalarını içeren bir yayındır. Renkli illüstrasyonlar ve tablolarla zenginleştirilen içerik dışında, ek bölümler ve terimler sözlüğü gibi temel ve teknik bilgiler de yer alır. eLS makalelerinin yazıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

·         Biyokimya

·         Biyoetik & Felsefe

·         Hücre Biyolojisi

·         Gelişim Biyolojisi

·         Ekoloji

·         Yaşamın Evrimi ve Çeşitliliği

·         Genetik & Hastalık

·         İmmünoloji

·         Mikrobiyoloji

·         Moleküler Biyoloji

·         Nöroloji

·         Bitki Bilimi

·         Bilim & Toplum

·         Yapısal Biyoloji

·         Viroloji

(Deneme Erişim Süresi: 31 Aralık 2017) 

IUPAC Standards Online (De Gruyter)

IUPAC Standards Online, IUPAC’ın Pure and Applied Chemistry (PAC) dergisinden alınan standart ve önerilerinden yola çıkarak oluşturulmuş bir veri tabanıdır. IUPAC, bağlayıcı kimya alanındaki bilim insanları, patent avukatları, toksikologlar, çevre bilimciler, mevzuatla ilgilenenler vb. için uluslararası düzeyde bağlayıcı olan standartları belirlemekten sorumlu organizasyondur. “Standartlar”, terimler, standart değerler, yöntemler, bileşim ve malzemeleri adlandırmadaki kurallar, periyodik tablodaki elementlerin isim ve özellikleri ve benzeri pek çok tanımı içerir. 

(Deneme Erişim Süresi: 30 Nisan 2017) 

Kanunum

Tüm temel mevzuat (Kanun, KHK, mülga arşivi), tüm Anayasa Mahkemesi kararları, 1.700.000'e yakın Yargıtay kararı, 75.000'e yakın Danıştay kararı, 20.000'e yakın Sayıştay kararını sunan veri tabanıdır.

(Deneme Erişim Süresi: 01 Mayıs 2017) 

MEDLINE Complete

MEDLINE Complete , tıp alanında birincil danışma kaynağı olan MEDLINE'da indekslenen 2500 dergiyi “tam metin” olarak içermektedir. Tam metin kapsamı 1865’li yıllara kadar uzanan MEDLINE Complete tıbbi literatür açısından eksiksiz bir araştırma aracıdır. Tıp ana konu başlığı olup ilgili diğer disiplinler olan Eczacılık, Hemşirelik, Veterinerlik ve Hasta Bakımı Yönetimi ile ilgili de önemli dergileri tam metin sunmaktadır.

(Deneme Erişim Süresi: 15 Mayıs 2017) 

Nano Online (De Gruyter)

Nano Online, nanoteknoloji alanında geniş bir içerik sunar. Fizik, kimya, malzeme bilimi, mühendislik ve tıp da dahil olmak üzere ilgili tüm alanların araştırma sonuçlarına kolayca erişmenizi sağlar. Veri tabanı 1.000’in üzerinde giriş (15.000’in üzerinde sayfa) içermektedir ve yıllık olarak ortalama 250 giriş ile güncellenmektedir.

(Deneme Erişim Süresi: 30 Nisan 2017) 

Sociology Source Ultimate

Sociology Source Ultimate cinsel kimlikten ayrımcılığa, evlilik ve aileden demografiye, ekonomik gelişimden siyasi sosyolojiye, din ve sosyo-kültürel antropolojiye kadar uzanan konu kapsamında 1,000’den fazla tam metin dergi içerir.

(Deneme Erişim Süresi: 15 Mayıs 2017) 

TURCADEMY

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla  geliştirilmiş yerli bir e-kitap platformudur.
 
Turcademy ilk aşamada ülkemizde akademik yayıncılık alanında öncü olan Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılık gibi yayıncılara ait mühendislik, doğa bilimleri, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler konu başlıklarında yer alan yaklaşık 2.500 kitaba tam metin erişim sağlamaktadır.