Deneme Veri Tabanı Bilgi - Yardım
AdisInsight

İlaç araştırma ve geliştirme, hastalık tedavisi ve karar alma alanlarında bilimsel verilere dayalı bir veri tabanıdır. AdisInsight ticari geliştirme sürecinde olan ilaçlar, klinik denemeler, anlaşmalar ve güvenlik profilleri konularındaki bilimsel bilgileri sunmaktadır..

Birkhäuser Building Types Online (De Gruyter)

Building Types Online, mimari tasarım alanında araştırma yapanlar ve uygulayıcılar için tasarlanmış veri tabanıdır. Birkhäuser yayınevinin uluslararası düzeyde takip edilen mimari kitaplarına, alanlarında uzman yazar ve editörlerin bilgi ve tecrübesine ve çizimlerin teknik kalitelerine dayalıdır. Birkahuser’ın bina çeşitleri kaynağının içeriğine eşsiz, oldukça esnek ve detaylı tarama, görüntüleme ve erişim seçenekleri sunar.

(Deneme Erişim Süresi: 30 Nisan 2017) 

IUPAC Standards Online (De Gruyter)

IUPAC Standards Online, IUPAC’ın Pure and Applied Chemistry (PAC) dergisinden alınan standart ve önerilerinden yola çıkarak oluşturulmuş bir veri tabanıdır. IUPAC, bağlayıcı kimya alanındaki bilim insanları, patent avukatları, toksikologlar, çevre bilimciler, mevzuatla ilgilenenler vb. için uluslararası düzeyde bağlayıcı olan standartları belirlemekten sorumlu organizasyondur. “Standartlar”, terimler, standart değerler, yöntemler, bileşim ve malzemeleri adlandırmadaki kurallar, periyodik tablodaki elementlerin isim ve özellikleri ve benzeri pek çok tanımı içerir. 

(Deneme Erişim Süresi: 30 Nisan 2017) 

Kanunum

Tüm temel mevzuat (Kanun, KHK, mülga arşivi), tüm Anayasa Mahkemesi kararları, 1.700.000'e yakın Yargıtay kararı, 75.000'e yakın Danıştay kararı, 20.000'e yakın Sayıştay kararını sunan veri tabanıdır.

(Deneme Erişim Süresi: 01 Mayıs 2017) 

Lexpera Hukuk Bilgi Sistemi

LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve yorumlar gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. 

Nano Online (De Gruyter)

Nano Online, nanoteknoloji alanında geniş bir içerik sunar. Fizik, kimya, malzeme bilimi, mühendislik ve tıp da dahil olmak üzere ilgili tüm alanların araştırma sonuçlarına kolayca erişmenizi sağlar. Veri tabanı 1.000’in üzerinde giriş (15.000’in üzerinde sayfa) içermektedir ve yıllık olarak ortalama 250 giriş ile güncellenmektedir.

(Deneme Erişim Süresi: 30 Nisan 2017) 

TURCADEMY

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla  geliştirilmiş yerli bir e-kitap platformudur.
 
Turcademy ilk aşamada ülkemizde akademik yayıncılık alanında öncü olan Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılık gibi yayıncılara ait mühendislik, doğa bilimleri, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler konu başlıklarında yer alan yaklaşık 2.500 kitaba tam metin erişim sağlamaktadır.