Deneme Veri Tabanı Bilgi - Yardım
Acland’s Anatomy Video Atlas

Anatomi eğitimi alan öğrenciler için kadavra videoları ve Prof Dr Acland’ın özel sunumu ile indeksli aranabilir video anatomi eğitimi veri tabanıdır.

(Deneme Erişim Süresi: 17 Aralık 2017) 

AdisInsight

İlaç araştırma ve geliştirme, hastalık tedavisi ve karar alma alanlarında bilimsel verilere dayalı bir veri tabanıdır. AdisInsight ticari geliştirme sürecinde olan ilaçlar, klinik denemeler, anlaşmalar ve güvenlik profilleri konularındaki bilimsel bilgileri sunmaktadır.

The American Society of Civil Engineers (ASCE)

Dünyanın en geniş inşaat mühendisliği araştırma ve uygulama makalelerinin tam metinlerini içeren ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini kapsamaktadır.

 ASCE Online Research Library;

 ·  1983 yılından günümüze kadar yayınlanan 38 adet ASCE dergisinde 63,000 üzerinde makale

 ·   2000 yılından günümüze dek olan 452 ASCE Proceedings 43,000’in üzerinde teknik makale içerir.

The American Society for Microbiology (ASM) 

ASM tarafından  mikrobiyal bilimler konusunda yayınlanan dergileri kapsayan veri tabanıdır.

Bates’ Visual Guide to Physical Examination

Tıp fakültesi öğrencisini kliniğe hazırlayan eğitim aracıdır. Baştan ayağa kadar fiziksel muayeneyi öğreten eğitim aracı.  İndeksli aranabilir videolardan oluşur. 

(Deneme Erişim Süresi: 17 Aralık 2017) 

BioOne Complete BioOne Complete, biyoloji, ekoloji ve çevre bilimi alanlarında yayınlanan 191 dergiyi kapsamaktadır. 
(Deneme Erişim Süresi: 30 Kasım 2017) 

EBSCOHOST Veri Tabanları

Aşağıda yer alan veri tabanları deneme erişimine açılmıştır.

Art & Architecture Source 

Central & Eastern European Academic Source 

Communication Source 

eBook Academic Collection

Education Source

Engineering Source

Literary Reference Center Plus

MEDLINE Complete 

PsycARTICLES 

Scientific & Medical ART Imagebase

Textile Technology Complete 

Emerald Vaka Çalışmaları İşletme, yönetim bilimleri ve ilgili konularda 1500’den fazla gerçek olaya dayanan, uzmanlar tarafından yazılmış, hocalar için ders notları içeren, uluslararası kapsamlı vaka çalışmaları yer almaktadır.

Emerald eKitapları

 

İşletme, yönetim, strateji, ekonomi, finans, muhasebe pazarlama, insan kaynakları, turizm, kamu yönetimi, sosyoloji, eğitim konularında 1600’den fazla ekitap sunulmaktadır. 

Encyclopedia of Life Sciences (eLS)

eLS, alanında lider araştırmacılar tarafından yazılan 5.000 adet, hakem değerlendirmesinden geçmiş, alıntılanabilen ve her ay güncellenen referans çalışmalarını içeren bir yayındır. Renkli illüstrasyonlar ve tablolarla zenginleştirilen içerik dışında, ek bölümler ve terimler sözlüğü gibi temel ve teknik bilgiler de yer alır. eLS makalelerinin yazıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

·         Biyokimya

·         Biyoetik & Felsefe

·         Hücre Biyolojisi

·         Gelişim Biyolojisi

·         Ekoloji

·         Yaşamın Evrimi ve Çeşitliliği

·         Genetik & Hastalık

·         İmmünoloji

·         Mikrobiyoloji

·         Moleküler Biyoloji

·         Nöroloji

·         Bitki Bilimi

·         Bilim & Toplum

·         Yapısal Biyoloji

·         Viroloji

(Deneme Erişim Süresi: 31 Aralık 2017) 

IMF eLibrary 

IMF eLibrary küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara, e-kitaplara ve istatistiklere erişim imkanı sunan, içerisinde 310 tanesi kitap olmak üzere 15000 in üzerinde çeşitli kaynaklara ve bir milyondan fazla veri serisine erişim sağlayan bir veri tabanıdır. 

The Institution of Engineering & Technology (IET) Mühendislik Veri Tabanları

IET DIGITAL LIBRARY (IET Dijital Kütüphanesi): IET dergilerinden 190.000 'den fazla teknik belge ve 500'den fazla kitaptan oluşmaktadır. İçerik konuları; fizik, otomasyon, mekanik, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, enerji mühendisliği, telekomünikasyon, radar&solar&navigasyon teknolojileri, robotik v.s.

 

INSPEC: IET'in bilimsel uzmanları tarafından indekslenen 17 milyondan fazla kayıt içeren, fizik ve mühendislik araştırması kaynağıdır.

 

IET.tv: Teknik konferanslar, belgeseller ve topikal tartışmalar da dahil olmak üzere 9.000'den fazla temel mühendislik ve teknoloji konulu videoya erişim sağlamaktadır.

(Deneme Erişim Süresi: 31 Aralık 2017) 

Jurix

Jurix, Türkiye'de tüm hukuk dergilerinde yayınlanmış makalelere erişim sunmayı hedefleyen bir veri tabanıdır. Dergilerin yanı sıra armağanlar, sempozyum ve konferanslar gibi ülkemizin gizli kalmış hukuk kaynakları da veri tabanımıza eklenmektedir. Sistemde 28 farklı akademik yayında yer bulmuş 3547 uzman yazarın 6000’den fazla makalesi bulunmaktadır.

(Deneme Erişim Süresi: 02 Kasım 2017) 

Kanunum

Tüm temel mevzuat (Kanun, KHK, mülga arşivi), tüm Anayasa Mahkemesi kararları, 1.700.000'e yakın Yargıtay kararı, 75.000'e yakın Danıştay kararı, 20.000'e yakın Sayıştay kararını sunan veri tabanıdır.

Kluwer Law International (KLI)

Uluslararası tahkim, fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, şirketler hukuku ve  ticaret hukuku gibi konularda  34 adet Referans Kaynağına, 24 Uluslararası hakemli dergiye ilk online sayılarından itibaren erişim imkanı sağlamaktadır.

LexiQamus

LexiQamus özel bir yazılım vasıtasıyla, Osmanlıca metinlerde  kelimenin değişik kısımlarına girilen harfleri ve okunamayan kısımları esas alıp, bu şartları sağlayan sonuçların listesini verir. 
Aşağıdaki lugatler LexiQamus'ta yer almaktadır:
1. Kamus-ı Türki: Şemseddin Sami Efendi, (1901)
2. Lûgat-ı Naci: Muallim Naci Efendi, (1894)
3. Kamus-ı Osmani: Mehmed Salahi Bey, (1905)
4. Lûgat-ı Remzi: Doktor Hüseyin Remzi Bey, (1887)
5. Lehçe-i Osmani: Ahmet Vefik Paşa, (1876)
6. Lûgat-ı Ebuzziya Tevfik: Ebuzziya Tevfik Bey, (1888)
7. Resimli Kamus-ı Osmani: Ali Seydi Bey, (1908)
8. Lûgat-ı Cudi: Trabzonlu Cudi Efendi, (1914)
9. Mükemmel Osmanlı Lûgatı: Faik Reşat & Ali Nazım Beyler, (1902)
10. Kitab-ı Müntehabat-ı Lûgat-ı Osmaniye: Mustafa Şükrü Eyyubi Bey, (1864)
11. Yeni Türkçe Lûgat: Mehmet Bahaeettin Toven, (1924)
12. Yeni Resimli Türkçe Kamus: Raif Necdet Kestelli, (1928)
13. Kamus-ı Fransevi: Şemseddin Sami,  (1883) 
14. Almanca'dan Türkçe'ye Lûgat Kitabı: Ömer Faik Bey, (1898)
15. Hazine-i Lûgat-i Rumiyye ve Osmaniyye / Leksikon Elino-Turkikon: Phardy, A. Th. - Kostaki]J. Fo, (1860)
16. A Turkish and English Lexicon: James W. Redhouse, (1890)
17. Kamusu’l-A’lam: Şemseddin Sami Efendi, (1888-89)
18. Memalik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lugatı: Ali Cevad Bey, (1895-96)
19. Lûgat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye: Yağlıkçızade Ahmed Rıfat Efendi, (1883-1885)

(Deneme Erişim Süresi: 15 Ocak 2018) 

Not: Üniversitemiz IP'lerini kullanarak ve ücretsiz bir hesap açarak sisteme erişebilirsiniz.

LEXPERA

LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. 

(Deneme Erişim Süresi: 30 Kasım 2017) 

MIT Press Journals

MIT Press tarafından yayınlanan sanat, mimari, ekonomi, bilişsel bilim, oyun tasarım çalışmaları ve bilgisayar bilimleri alanında dergileri kapsamaktadır.
Passport Euromonitor International Sektörler, ülkeler, tüketiciler ve şirketlerle ilgili istatistik ve analizler ile küresel pazar araştırması yapılmasına olanak sağlayan  bir veri tabanıdır.
115 milyondan fazla karşılaştırabilir istatistik, 25000’den fazla Pazar araştırması raporu ile Passport 210 ülkenin iş dünyası ve ekonomisine yönelik bir analiz sağlar.
Pearson & VitalSource E-Book 

Pearson Education Limited yayınevine ait ders kitaplarından oluşan bir veri tabanıdır. Kitapların açılabilmesi için, öncelik açmak istediğiniz kitabın altında bulunan “Select to activate” butonuna tıklamanız gerekmektedir. “Select to activate” butonuna tıkladıktan sonra aynı yerde “Launch” butonu aktif olmaktadır. Kitabınızı açma aşamasında ise e-mail ile platforma kayıt olmanız gerekmektedir. 

The Royal Society Publishing Biyoloji ve fizik bilimlerini, bilimin tarihçesi ve felsefesini ve fizik bilimleri ile yaşam bilimleri arasındaki kesişme noktasında çapraz disiplinler arasındaki araştırmaları kapsayan hakemli dergileri içermektedir.
SAGE Knowledge

Sosyal Bilimler alanında yayınlanmış kitap, ansiklopedi, el kitabı ve sözlüklerden oluşan bir veri tabanıdır.

(Deneme Erişim Süresi: 30 Kasım 2017) 

Total Materia

450,000’in üzerinde metal ve metal dışı malzemelerin,12 milyondan fazla özellik kaydını 26 farklı dil seçeneği ile sunan malzeme veri tabanıdır. Total Materia,malzeme bilimleri kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel özellikler, yüksek ve düşük sıcaklıklardaki metal özellikleri, ısıl işlem veri ve diyagramları, metal yorgunluk bilgileri hakkında  bilgi sağlamaktadır.

(Deneme Erişim Süresi: 31 Aralık 2017) 

 Visible Body Premium Package

Özel çizimleri ve eklentileri ile 3D anatomi eğitim aracıdır

(Deneme Erişim Süresi: 17 Aralık 2017) 

VisualDx

Görsel ağırlıklı klinik karar destek aracıdır.Hekimlerin hastalık hakkında bilgiye ihtiyacı olduğunda hastalığın ilgili hastalardan çekilmiş izinli görselleri anında bilgi almalarını sağlayan ve karar vermelerini hızlandıracak sistemdir. 

(Deneme Erişim Süresi: 17 Aralık 2017)