Kütüphane Komisyonu Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinin temel politikalarını belirler, Komisyon toplantısında  alınan kararlar Rektörlük Makamının onayı ile yürürlüğe girer.

 

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR (Rektör Yardımcısı)

 

Prof. Dr. Mehmet Sadık DEMİRSOY

Prof. Dr. Fatma AÇIK

Doç. Dr. Ayşe Fatma EROL

Tünsel CANATALI  (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı)