Daire Başkan V.
Tünsel Canatalı Tel: 0 312 202 29 01 Faks: 0 312 202 29 38
 
Sekreter
Nalan Dalmış 2022900  
 
Kullanıcı Hizmetleri
Şeyda Aytem (Birim Sorumlusu) 2022931
Ödünç Verme / Kütüphaneler Arası İşbirliği
Gazi Bektaş 2022977 Emel Topaç 2022941
Sibel Şahin 2022941 Adem Sahabi 2022940
Çin İhtisas Kütüphanesi      
Leyla Demirci Uzel   2022922
Raf Hizmetleri
   
1. Kat Süreli Yayınlar
Ayhan Çelik 2022929 Demet Mert 2022929
 
2. Kat 3. Kat
Bilal İşlak 2022918 Bayram Gürbüz 2022920
Necati Peker 2022918 Ergün Taşcı 2022920
 
Tez / Engelli Hizmetleri Görsel - İşitsel Materyaller Birimi
Çiğdem Başar 2022915 Sibel Çeçen 2022966
 
Referans
Türkan Şenol (Birim Sorumlusu - Koordinatör) 2022957
Elektronik Kaynaklar Türkan Şenol - Ufuk Ünal 2022956
Raporlama Semin Altınbaş 2022956
Araştırma Geliştirme ve Eğitim Selim Vanlı 2022956
 
Teknik Hizmetler
 
Sağlama - Kataloglama
Serap Kazak (Birim Sorumlusu) 2022942 Ayla Kayan (Birim Sorumlusu) 2022987
Hatice Demir 2022945 Bengü Uncu 2022969
Elif Gültekin      
Meliha Kazak 2022939    
 
Süreli Yayınlar
Serpil Dokuzer 2022925 Yusuf Ziya Sarı 2022946
 
Bilgi Teknolojileri
Merve Boz 2022972    
   
 
Cilt
Ayten Kalbur 2022962 Leyla Polatel 2022962
 
Personel Yönetimi 
Sevcan Türkay (Şube Müdürü) 2022947
 
İdari Hizmetler
Zeki Bocutcu (Birim Sorumlusu - Koordinatör) 2022965
 
Muhasebe ve Satın Alma
Hikmet Çolakoğlu 2022926 Ahmet Meral 2022928
Sadi Kıyak 2022986    
 
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
Çetin Akan 2022970 Sema Tat 2022917
Naile Altay 2022907    
 
Bina İşletim Birimi
Fuat Adıgüzel 2022971 Ahmet Özdemir 2022971
Müslüm Bayrak 2022971 Yunus Özkul 2022971
 
Güvenlik
Serkan Özen 2022976 Özlem Kahraman 2022976
Hakkı Göksel 2022976 Deniz Demirtuğ 2022976
Erdinç Kumtepe 2022976 Emre Serbay KOÇ 2022976
Haydar Tok 2022976    
 
Gece ve Hafta Sonu Ekibi
Hakan Arslan 2022940 Süleyman Metin 2022941
Kadir Arslan 2022941 Ramazan Öztürk 2022940
Yaşar Balcan 2022940 Halit Sert 2022941
Murat Balcı 2022941 Yücel Toprak 2022940
Şükrü Ertuğrul 2022940 Havva Tülü 2022940
Hasan İnce 2022941 Necdet Üçüncütekgül 2022941
Cebbar İpek 2022940 Tamer Ünal 2022940
Sinan Keser 2022940 Mustafa Yaşar 2022941
Serdar Küçükekici 2022940 Tuncay Yıldız 2022941
Yakup Kadri Oğur 2022940 Tolgan Gürler 2022940
 
Fotokopi 2022927