Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası

Eğitim – Öğretim ve Araştırma - Geliştirme Politikası

Kalite Güvencesi Politikası

Koleksiyon Geliştirme Politikası

Toplumsal Katkı Politikası

Uluslararasılaşma Politikası