Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, yayıncı ve firmalarla yapmış olduğu lisans anlaşmaları sonucu bir çok elektronik kaynağa abone olmuştur. Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, geçici bir süre için veri tabanlarının Üniversitemize kapatılmasına yol açabilmekte, bazı durumlarda ise, anlaşma iptal edilerek, veri tabanlarının Üniversitemize tamamen kapatılmasıyla sonuçlanmaktadır.

Bu tür sorunlara engel olabilmek için aşağıda belirtilen kurallara uyulması gereklidir.

İZİN VERİLENLER

  • Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir (Örneğin, tek bir makale, kitabın bir bölümü, tek bir tez gibi)
  • Kendi bilgi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kullanabilirsiniz. (Örneğin, araştırma veya dersler)
  • Veri tabanlarından aldığınız bilgiyi Gazi Üniversitesi içerisinde personel ve öğrencilerle paylaşabilirsiniz.

İZİN VERİLMEYENLER

  • Veri tabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması.
  • Veri tabanı içeriğinin satılması ve dağıtılması
  • Veri tabanından kopyalanan bilgilerin, Üniversitemizin dışındaki kişilere aktarılması.
  • Veri tabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması.