• Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi koleksiyonunda bulunmayan yayınların ödünç/e-posta  olarak yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphanelerden getirtilmesidir.
 • Gazi Üniversitesi akademik personeli olan tüm okuyucularımız bu hizmetten yararlanabilir.
 • Posta bedeli ve varsa ilgili kütüphanelerin belirleyeceği hizmet bedeli okuyucuya aittir.
 • İstekler için Kütüphanemiz internet sayfasından  Kütüphanelerarası İşbirliği Formunun veya Kütüphanelerarası İşbirliği Birimine başvurularak ilgili formun doldurulması gerekmektedir.
 • Ödünç kitap istekleri yurtiçi 3 gün, yurtdışı yaklaşık 15 gün içinde ; eposta olarak karşılanabilen istekler anında okuyucuya ulaştırılmaktadır.
 • Yayın geldiğinde okuyucu eposta ile haberdar edilir.
 • Yayın, Kütüphanemiz Kütüphaneler arası İşbirliği Biriminden ödünç alınabilir ; ödünç veren kütüphanenin kurallarına göre kullanım süresi bitiminde tekrar aynı birime teslim edilebilir. 
 • İstek yapıldıktan sonra vazgeçilmesi halinde, istek işleme alınmış ise, okuyucu posta bedelini ve ilgili kütüphanenin belirleyeceği hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.
 • Okuyucu yayını Kütüphanemizin belirlediği süre içerisinde iade etmekle yükümlüdür. Yayının iadesinin geciktirilmesi halinde okuyucu Kütüphanemizin ve ilgili kütüphanenin belirlediği gecikme bedelini ödemekle yükümlüdür.
 • Bir kullanıcı ay içerisinde yurtiçi ve yurtdışı toplam en fazla 5 adet yayın getirtebilir. Ayrıca, yurtdışından istenen bir yayın yurtiçinde mevcut ise yurtiçi kaynaklardan getirtilir.
 • Kütüphanemiz koleksiyonunda yer alan basılı veya elektronik yayınlar için kütüphanelerarası işbirliği ile yayın getirtilmez. Koleksiyonumuzda yer alıp ödünçte olan yayınlar için de işlem yapılmaz, ilgili yayının iadesi beklenir.
 • Kütüphanelerarası işbirliği yoluyla Ankara içi yayın istekleri karşılanmamaktadır.
 • Yurtdışından istenen bir yayın ancak yurtiçinde mevcut değilse yurtdışından getirtilir.
 • Yayının yıpratılmaması ve kaybedilmemesi okuyucunun sorumluluğundadır. Bu durumlarda Kütüphanemiz ödünç verme kurallarının ilgili maddeleri geçerlidir.
 • Yayının tamamının fotokopi çekilmemesi ve/veya diğer yöntemlerle çoğaltılmaması da okuyucunun sorumluluğu altında bulunmaktadır.

 

Protokoller:

Kütüphanemiz, Ankara Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Sayıştay ile protokol yapmış olup; protokol formlarına Kütüphane web sayfasından erişilebilmektedir.

 • Protokol formları http://lib.gazi.edu.tr/posts/view/title/kutuphanelerarasi-isbirligi-formlari-16392 adresinden 2 nusha olarak doldurulup kütüphanemizden onaylatılarak 1 nushası ile başvurulan kütüphaneye gidilmelidir.
 • Bu formlar yılda 3 kez (1Mart, 1Temmuz, 1Ekim) tarihlerinde yenilenmektedir.
 • Formlar Gazi Üniversitesi Kütüphanesinden alındıktan sonra en geç 10 gün içinde Ankara Üniversitesi ve ODTÜ Kütüphanelerine, 5 gün içinde de Bilkent Üniversitesi Kütüphanesine teslim edilmelidir.
 • Protokol üyeleri  kütüphanelerden ödünç verme kuralları dahilinde yararlanabilir.