Misyon - Vizyon

 

Gazi Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla, Gazi Üniversitesi Mensuplarının bilgi ve belge gereksinimini karşılayarak, çağdaş ve evrensel boyutta bilgi erişim hizmeti vermektir.

 

Gazi Üniversitesi’nin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyen; çağdaş gelişmeler ışığında hizmetlerini, koleksiyonunu, teknolojik altyapı ve donanımını yenileyerek geliştiren; kullanıcıların her türlü bilgi gereksinimini karşılayan, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığı olan bir bilgi belge merkezi olmaktır.

 

Üniversitemizin temel değerlerine sahip bilgi hizmetlerinin gerektirdiği:

 

 • Kaliteli hizmet anlayışı,
 • Hedef kitle memnuniyeti (kullanıcı memnuniyeti odaklı),
 • İşbirliğine açık olmak,
 • Yönetimde katılımcılık ve şeffaflık,
 • Tarafsızlık,
 • Dürüstlük– güvenilirlik,
 • İstikrarlı ve istekli,
 • Düşünce özgürlüğüne saygılı,
 • Meslek etiğine uygun,
 • Paylaşımcı,
 • Kaynakların etkin kullanımı ve hedeflere ulaşmak, Kurum kültürüne sahip.

 

 • Özverili,
 • Sorumluluk bilinci taşıyan,
 • Ekip ruhuna ve iş disiplinine sahip,
 • Yönetimde katılımcı ve şeffaf, İdealist

 

 • Teknolojik gelişmeleri takip eden,
 • Bilgi ve bilimin evrenselliğine inanan,
 • Çalışanların gelişmesi ve iyi bir şekilde hizmet vermesi için uygun ortam ve olanak sağlayan, değişime açık olan.

 

background image