Fotokopi ve Çıktı Alma

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi birinci katında bulunan fotokopi merkezinde fotokopi ve çıktı alma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

background image