Yayın Hizmetleri Müdürlüğü

Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Kütüphane ve Dökümantasyon Başkanlığı

Birim

Yayın Hizmetleri Müdürlüğü

  1. Kütüphane koleksiyonunu oluşturmak için seçim, değerlendirme ve sağlama işlemlerini yapmak; koleksiyona eklenen basılı, elektronik, görsel – işitsel tüm kaynakların teknik işlemlerini gerçekleştirmek

  2. Gazi Üniversitesi yayınları olarak basılması istenilen fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerinin resmi taleplerini alarak Üniversite Yayın Kurulu’nun görüşüne sunmak ve kararları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak v.b. sekreterya işlemlerini yürütmek

background image