Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Görev Tanımı

 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Genel Sekreterlik

Birim

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

  1. Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacı ile her tür ve ortamdaki bilgi kaynağını sağlamak ve hizmete sunmak.

  2. Kullanıcıların bilgiye erişim hizmetlerinden en etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmalarını sağlamak.

  3. Ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve transferine destek olmak.

  4. Çağdaş kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere yeterli sayıda ve nitelikte personel kadrolarını oluşturmak.

  5. Kütüphanelerarası işbirliğini geliştirmek.

  6. Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Sekreteryasını yürütmek.

  7. Merkez Yayın Birimi Sekreteryasını yürütmek.

 
background image