Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, tüm disiplinleri kapsayan 112 adet veri tabanına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanlarına kampüs içerisinden erişim sağlanabildiği gibi Proxy ayarları yapılarak  bulunduğunuz yerden de erişebilirsiniz. Gazi Üniversitesi mensupları (akademik ve idari personel, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri) Proxy hizmetinden faydalanabilmektedir. Proxy ayarları ile ilgili detaylı bilgiye Kütüphane Web Sayfasının sol alt kısmında yer alan Kampüs Dışı Erişim (Proxy Ayarları) linkinden erişebilirsiniz.

112 adet veri tabanından Türkçe literatüre ulaşabileceğiniz veri tabanları şunlardır:

TÜRKÇE LİTERATÜRE ERİŞİM

  • Kitaplara Erişim

-Turcademy :  Türkiye’de akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak bu yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak amacıyla geliştirilmiş e-kitap platformudur. İçerisinde abonelik kapsamında 5009 adet e-kitap bulunmaktadır.

 

- Türkiye Bibliyografyası :  Milli Kütüphane’ye gönderilen tüm basılı yayınlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayıtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyası ilk olarak 1928 yılında Maarif Vekaleti tarafından yayınlanmaya başlanmış, 1955 yılından itibaren de Milli Kütüphane tarafından hazırlanmıştır. Elektronik versiyonuna www.mkutup.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.

 

  • Tezlere Erişim

-Ulusal Tez Merkezi : YÖK Dokümantasyon Merkezi, 1987 yılından itibaren Türkiye'deki üniversiteler ile eğitim hastanelerinde hazırlanmış olan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini bünyesinde toplamaktadır. Merkezde derlenen tezlerin bibliyografik bilgilerini ve hazırlayan kişilerden izin alınan tezlerin tam metinlerini içeren tez veri tabanı internet üzerinden araştırmacıların erişimine açıktır.

-Gazi Üniversitesi Açık Erişim Sistemi :  Gazi Üniversitesi akademisyenleri tarafından üretilmiş yayınlara (makale, kitap bölümü, bildiri, ders notu v.b.) ve Üniversitemiz öğrencileri tarafından hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerine, telif haklarına uygun bir şekilde erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen Açık Arşiv’de, 17.000’den fazla teze tam metin olarak erişim sağlayabilirsiniz.

 

  • Makalelere Erişim

 

-İdealOnline: Çeşitli disiplinlerde Türkçe kaynak içeriği sunan elektronik veri tabanıdır. Toplam 862 dergiye tam metin erişim imkanı bulunmaktadır.

 

-SOBİAD :  Sobiad Atıf Dizini 1326 derginin indekslendiği ve kullanıcıların kendilerine yapılan atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.

 

-DergiPark Akademik : TÜBİTAK ULAKBİM tarafından oluşturulan,  Türkiye’de yayımlanan akademik dergilerin tam metinlerine erişim sağlayan bir veri tabanıdır. İçeriğinde 1947 adet dergi bulunmaktadır.

 

-Türkiye Atıf Dizini: Tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikoloji, sağlık bilimleri, beden eğitimi ve spor konularındaki Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı 489 derginin, 2008'den günümüze, tam metinleri ve atıfları yer almaktadır.

Üniversitemiz Kampüslerinden her kullanıcının bir kereye  mahsus  olmak üzere  aşağıdaki adresten kayıt  yapması gerekmektedir.

Kayıt Adresi: https://turkishclinics.com/Log/yeniKayitOut.faces?d=tr

  Veri tabanına  erişim her seferinde bu kullanıcı adı ve şifre ile sağlanacaktır.

 

-Türkiye Makaleler Bibliyografyası :   Milli Kütüphaneye gönderilen bilimsel ya da kültürel ağırlıklı dergilerden seçilmiş makaleleri kapsar. 1952 yılından itibaren Milli Kütüphane tarafından yayınlanmaktadır. 1986 yılından itibaren aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. Elektronik versiyonunda 1923'ten günümüze kadar Milli Kütüphane'de taranan 5000 süreli yayındaki yaklaşık 1 milyon makalenin künyelerinde tarama yapılabilmektedir.Elektronik versiyonuna www.mkutup.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.

 

 -TR Dizin :  ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.Dizinde yer alan dergilerin makalelerine ait bibliyografik bilgilerin (makale adı, yazar, öz vs.) yanı sıra, ULAKBİM müdürlüğü ile dergi editörlükleri arasında imzalanan katılım izni sözleşmesine bağlı olarak, makale tam metinlerine de erişilebilmektedir.

 

Bunların dışında diğer uluslararası veri tabanlarına ilişkin bilgiler, tam metin erişim,  kütüphane hizmetleri ile ilgili duyurular için Kütüphane Web sayfasını kullanabilirsiniz.

Kütüphane Web Sayfası Adresi: http://www.lib.gazi.edu.tr