Görev Tanımları

Doküman Grubu

Görev Tanımı

Son Güncellenme Tarihi

 

 

S/N

Doküman
No

Doküman Adı

Yayın
Tarihi

Revizyon
Tarihi

Revizyon
No

Kullanan
Birimler

Sorumlu

 
 

1

KDDB.GT.0001

Daire Başkanı Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Daire Başkanı

 

2

KDDB.GT.0002

Şube Müdürü Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Şube Müdürü

 

3

KDDB.GT.0003

Şef Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Şef

 

4

KDDB.GT.0004

Öğretim Görevlisi – Kütüphaneci Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Öğretim Görevlisi – Kütüphaneci

 

5

KDDB.GT.0005

İdari Personel Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

İdari Personel

 

6

KDDB.GT.0006

Sekreter Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

İdari Personel

 

7

KDDB.GT.0007

Taşınır Hizmetleri Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Taşınır Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

8

KDDB.GT.0008

Taşınır Hizmetleri Birim Sorumlusu Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Taşınır Hizmetleri Birim Personeli

 

9

KDDB.GT.0009

Taşınır Hizmetleri Birim Personeli Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Taşınır Hizmetleri Birim Personeli

 

10

KDDB.GT.0010

Aksesyon, Sağlama ve Kataloglama Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Aksesyon, Sağlama ve Kataloglama Birimi Sorumlusu

 

11

KDDB.GT.0011

Aksesyon, Sağlama ve Kataloglama Birim Sorumlusu Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Aksesyon, Sağlama ve Kataloglama Birimi Sorumlusu

 

12

KDDB.GT.0012

Aksesyon, Sağlama ve Kataloglama Birim Personeli Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Aksesyon, Sağlama ve Kataloglama Birim Personeli

 

13

KDDB.GT.0013

Elektronik Kaynaklar Birimi Görev Tanımı Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Elektronik Kaynaklar Birimi Sorumlusu

 

14

KDDB.GT.0014

Elektronik Kaynaklar Birim Sorumlusu Görev Tanımı Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Elektronik Kaynaklar Birimi Sorumlusu

 

15

KDDB.GT.0015

Elektronik Kaynaklar Birim Personeli Görev Tanımı Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Elektronik Kaynaklar Birim Personeli

 

16

KDDB.GT.0016

Süreli Yayınlar Görev Tanımı Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Süreli Yayınlar Birimi Sorumlusu

 

17

KDDB.GT.0017

Süreli Yayınlar Birim Sorumlusu Görev Tanımı Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Süreli Yayınlar Birimi Sorumlusu

 

18

KDDB.GT.0018

Süreli Yayınlar Birim Personeli Görev Tanımı Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Süreli Yayınlar Birim Personeli

 

19

KDDB.GT.0019

Referans ve Eğitim Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Referans ve Eğitim Birimi Sorumlusu

 

20

KDDB.GT.0020

Referans ve Eğitim Birim Sorumlusu Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Referans ve Eğitim Birimi Sorumlusu

 

21

KDDB.GT.0021

Referans ve Eğitim Birim Personeli Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Referans ve Eğitim Birim Personeli

 

22

KDDB.GT.0022

Ödünç Verme ve Kütüphanelerarası İşbirliği Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Ödünç Verme ve Kütüphanelerarası İşbirliği Birimi Sorumlusu

 

23

KDDB.GT.0023

Ödünç Verme ve Kütüphanelerarası İşbirliği Birim Sorumlusu Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Ödünç Verme ve Kütüphanelerarası İşbirliği Birimi Sorumlusu

 

24

KDDB.GT.0024

Ödünç Verme ve Kütüphanelerarası İşbirliği Birim Personeli Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Ödünç Verme ve Kütüphanelerarası İşbirliği Birim Personeli

 

25

KDDB.GT.0025

Vardiya Ekip Sorumlusu Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

Vardiya Ekip Sorumlusu

 

26

KDDB.GT.0026

Vardiya Personeli Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

Vardiya Personeli

 
27 KDDB.GT.0027

Görme Engelliler Birimi Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Görme Engelliler Birim Sorumlusu

 

28

KDDB.GT.0028

Görme Engelliler Birimi Birim Personeli Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Görme Engelliler Birim Personeli

 

29

KDDB.GT.0029

Tez, Nadir Eser ve Multimedia Birimi Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Tez, Nadir Eser ve Multimedia Birim Sorumlusu

 

30

KDDB.GT.0030

Tez, Nadir Eser ve Multimedia Birim Personeli Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Tez, Nadir Eser ve Multimedia Birim Personeli

 

31

KDDB.GT.0031

Muhasebe ve Satın Alma Birimi Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Muhasebe ve Satın Alma Birim Sorumlusu

 

32

KDDB.GT.0032

Muhasebe ve Satın Alma Birim Sorumlusu Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Muhasebe ve Satın Alma Birim Sorumlusu

 

33

KDDB.GT.0033

Muhasebe ve Satın Alma Birimi Personeli Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Muhasebe ve Satın Alma Birim Personeli

 

34

KDDB.GT.0034

Muhasebe ve Satın Alma Birimi Personeli -2- Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Muhasebe ve Satın Alma Birim Personeli

 

35

KDDB.GT.0035

Personel Hizmetleri Birimi Görev Tanımı Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Personel Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

36

KDDB.GT.0036

Personel Hizmetleri Birim Sorumlusu Görev Tanımı Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Personel Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

37

KDDB.GT.0037

Raporlama Birimi Görev Tanımı Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Raporlama Birim Sorumlusu

 

38

KDDB.GT.0038

Raporlama Birimi Birim Sorumlusu Görev Tanımı Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Raporlama Birim Sorumlusu

 

39

KDDB.GT.0039

Raporlama Birimi Birim Personeli Görev Tanımı Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

Raporlama Birim Personeli

 

40

KDDB.GT.0040

Bilgi Teknolojileri Birimi Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB Bilgi Teknolojileri Birim Sorumlusu  

41

KDDB.GT.0041

Bilgi Teknolojileri Birim Sorumlusu Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

Bilgi Teknolojileri Birim Sorumlusu

 

42

KDDB.GT.0042

Teknik Hizmetler Birimi Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

Bilgi Teknolojileri Birim Personeli

 

43

KDDB.GT.0043

Teknik Hizmetler Birim Personeli Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu

 

44

KDDB.GT.0044

Birim Sorumlusuna Vekalet Edecek Personel Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 

45

KDDB.GT.0045

Mutemet Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 

46

KDDB.GT.0046

Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonu Sekretaryası Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 

47

KDDB.GT.0047

Kalite Komisyonu İdari Birim Kalite Ekibi Personeli Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 

48

KDDB.GT.0048

Stratejik Planlama Ekibi Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 

49

KDDB.GT.0049

Risk İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Birim Risk Ekibi Personeli Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 

50

KDDB.GT.0050

Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörlüğü Kütüphane Veri Giriş Personeli Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 

51

KDDB.GT.0051

İç Kontrol Birim Çalışma Grubu Personeli Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 

52

KDDB.GT.0052

Kontrol Teşkilatı Personeli Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 

53

KDDB.GT.0053

Merkez Yayın Sekretaryası Görev Tanımı

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 

54

KDDB.GT.0054

Cimer Sorumlusu Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 

55

KDDB.GT.0055

Ödünç Verme ve Kütüphanelerarası İşbirliği Birimi Kat Personeli Görev Tanım Formu

25.10.2022

 

 

KDDB

 

 
background image