İş Akış Şemaları

Doküman Grubu

İş Akış Süreçleri Tanımı

Son Güncellenme Tarihi

 

S/N

Doküman
No

Doküman Adı

Yayın
Tarihi

 
 

1

KDDB.İA.0001

Görme Engelliler İş Akışı

25.10.2022

 

2

KDDB.İA.0002

Tez Kullanım İş Akışı

25.10.2022  

3

KDDB.İA.0003

Taşınır Kayıt Giriş İş Akışı

25.10.2022  

4

KDDB.İA.0004

Süreli Yayınlar Cilt İşlemleri İş Akışı

25.10.2022  

5

KDDB.İA.0005

Süreli Yayınlar Yayın Sağlama İş Akışı

25.10.2022  

6

KDDB.İA.0006

Süreli Yayınlar Taşınır İş Akışı

25.10.2022  

7

KDDB.İA.0007

Süreli Yayınlar Seçim İş Akışı

25.10.2022  

8

KDDB.İA.0008

Veri Tabanları Değerlendirme ve Sağlama İş Akışı

25.10.2022

 

9

KDDB.İA.0009

Elektronik Kaynak Kullanıcı Eğitimi İş Akışı

25.10.2022

 

10

KDDB.İA.0010

Elektronik Kaynak Seçimi İş Akışı

25.10.2022

 

11

KDDB.İA.0011

Kütüphane Tanıtımı İş Akışı

25.10.2022

 

12

KDDB.İA.0012

Referans Hizmetleri İş Akışı

25.10.2022

 

13

KDDB.İA.0013

Kullanıcı Hizmetleri Bilgilendirme İş Akışı

25.10.2022

 

14

KDDB.İA.0014

Ceza ve Kayıp İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

15

KDDB.İA.0015

Ceza ve İptal İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

16

KDDB.İA.0016

Multimedya Kullanım İş Akışı

25.10.2022

 

17

KDDB.İA.0017

İlişik Kesme İş Akışı

25.10.2022

 

18

KDDB.İA.0018

Bireysel Çalışma Odaları (Karel) Kullanıcı İş Akışı

25.10.2022

 

19

KDDB.İA.0019

Kütüphanelerarası İş Birliği İş Akışı

25.10.2022

 

20

KDDB.İA.0020

Kullanıcı Hizmetleri Ciltleme ve Onarım İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

21

KDDB.İA.0021

Ödünç Verme İş Akışı

25.10.2022

 

22

KDDB.İA.0022

Protokol Üyeliği İş Akışı

25.10.2022

 

23

KDDB.İA.0023

Raf Düzenleme İş Akışı

25.10.2022

 

24

KDDB.İA.0024

Rektörlük Yazısı ile İlişik Kesme İş Akışı

25.10.2022

 

25

KDDB.İA.0025

Kataloglama Sınıflama İş Akışı

25.10.2022

 

26

KDDB.İA.0026

Aksesyon, Kataloglama ve Sınıflama Birimi Yayın Seçim İş Akışı

25.10.2022

 

27

KDDB.İA.0027

Kablosuz Bağlantı ve Proxy Sorunları İş Akışı

25.10.2022

 

28

KDDB.İA.0028

Elektronik Kitap Toplu Yükleme İş Akışı

25.10.2022

 

29

KDDB.İA.0029

Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Kütüphane Otomasyon Sistemine Aktarılması İş Akışı 

25.10.2022

 

30

KDDB.İA.0030

Merkez Yayın Dergi ISSN İş Akışı

25.10.2022

 

31

KDDB.İA.0031

Merkez Yayın Kitap ISBN İş Akışı

25.10.2022

 

32

KDDB.İA.0032

Doğrudan Temin ile Satın Alma İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

33

KDDB.İA.0033

Doğrudan Temin ile Mal Hizmet Alımı İş Akışı

25.10.2022

 

34

KDDB.İA.0034

Doğrudan Temin ile Yayın Alımı İş Akışı

25.10.2022

 

35

KDDB.İA.0035

Bütçe Hazırlama Süreci İş Akışı

25.10.2022

 

36

KDDB.İA.0036

Diğer Ödemeler İş Akışı

25.10.2022

 

37

KDDB.İA.0037

Gider İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

38

KDDB.İA.0038

İhale Usulü Alım İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

39

KDDB.İA.0039

Muayene ve Kabul Komisyonu İş Akışı

25.10.2022

 

40

KDDB.İA.0040

Ön Ödeme-Avans Açma Süreci İş Akışı

25.10.2022

 

41

KDDB.İA.0041

Yaklaşık Maliyet İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

42

KDDB.İA.0042

Yurt İçi Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu İş Akışı

25.10.2022

 

43

KDDB.İA.0043

Emekli Kesenekleri İş Akışı

25.10.2022

 

44

KDDB.İA.0044

Maaş Hazırlama İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

45

KDDB.İA.0045

Maaş-Kişi Borcu İş Akışı

25.10.2022

 

46

KDDB.İA.0046

Maaş-Promosyon Ödemesi İş Akışı

25.10.2022

 

47

KDDB.İA.0047

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İş Akışı

25.10.2022

 

48

KDDB.İA.0048

Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akışı

25.10.2022

 

49

KDDB.İA.0049

Birim Stratejik Plan Hazırlama İş Akışı

25.10.2022

 

50

KDDB.İA.0050

Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama İş Akışı

25.10.2022

 

51

KDDB.İA.0051

Ambar Giriş - Çıkış İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

52

KDDB.İA.0052

Kayıtlardan Düşüm İşlemleri Süreci İş Akışı

25.10.2022

 

53

KDDB.İA.0053

Taşınır Talep ve Teslim İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

54

KDDB.İA.0054

Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

55

KDDB.İA.0055

Taşınır Yıl Sonu Sayım İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

56

KDDB.İA.0056

Web Sayfası İşlemleri İş Akışı

25.10.2022

 

57

KDDB.İA.0057

Gelen Evrak Dağıtım ve Dosyalama İş Akışı

25.10.2022

 

58

KDDB.İA.0058

Yıllık İzin İş Akışı 

25.10.2022

 

59

KDDB.İA.0059

Emeklilik ile Görevden Ayrılma İş Akışı

25.10.2022

 

60

KDDB.İA.0060

Hastalık Raporu ve İzni (Kısa Süreli Hastalık Halleri) İş Akışı

25.10.2022

 

61

KDDB.İA.0061

Ücretsiz İzin İş Akışı

25.10.2022

 

62

KDDB.İA.0062

Risk Değerlendirme, Risk Kriterlerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi İş Akışı

25.10.2022

 

63

KDDB.İA.0063

Veri Tabanları Erişim Kontrolü İş Akışı

25.10.2022

 

64

KDDB.İA.0064

Memnuniyet Anketi Hazırlama İş Akışı

25.10.2022

 
background image