Planlar

Doküman Grubu

Plan Tanımı

Son Güncellenme Tarihi

 

S/N

Doküman
No

Doküman Adı

Yayın
Tarihi

 
 

1

KDDB.PL.0001

TS EN ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Aksiyon Planı

25.10.2022

 
2 KDDB.PL.0002 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planı - Temmuz 2022 25.10.2022  
background image