Genel Bilgiler

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. 1982 yılından 2004 yılına kadar İ.İ.B.F. bahçesinde bulunan 2000 m2 lik binasında hizmetlerini sürdürmüştür. 27 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü içinde bulunan 11.000 m2 lik binasında hizmet verilmeye başlanmıştır.

Kütüphane hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından merkezi olarak yürütülmektedir.

Merkez Kütüphane Üniversitemiz öğrencileri ile Akademik ve İdari Personeline üye olmak koşuluyla kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır. Dış kullanıcılar, aşağıdaki koşullara bağlı olarak kütüphane olanaklarından yararlanabilirler:

  • Gazi Üniversitesi mensupları dışında, diğer Üniversitelerin akademik personeli ve Kütüphane protokol kullanıcıları Kütüphaneden yararlanabilir.
  • Mezun kartına sahip Gazi Üniversitesi mezunları fiziki olarak Kütüphaneyi kullanabilir ancak yayın ödünç alamaz.
  • Fiziki mekan yetersizliği nedeniyle, ders çalışma amaçlı dış kullanıcı kabul edilmemektedir.
  • Dış kullanıcılar, Eduroam ayarlarını yaparak kablosuz ağ bağlantısından faydalanabilir.
  • Dış kullanıcılar, Kütüphane tarafından belirlenen ödünç verme kuralları doğrultusunda basılı / elektronik kaynaklardan yararlanabilir.
  • Sınav dönemlerinde Kütüphane, sadece Gazi Üniversitesi mensupları kullanımına açık olup, bu tarih aralıkları Kütüphane web sayfasından duyurulur.

Merkez Kütüphane koleksiyonunda 267.325 adet kitap, 83.114 adet ciltli dergi, 14.127 adet yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 364.566 cilt yayın bulunmaktadır. Abone olunan süreli yayın sayısı 18 adettir. 2024 Haziran sonu itibarı ile 88.071 adet elektronik dergi, 494.916 adet elektronik kitap, 7.343.593 adet yabancı elektronik tez, 17.263 adet Gazi Üniversitesi'nde yapılmış elektronik tez, 16.307 adet kitap dışı materyal ve 110 adet veri tabanına erişim sağlanmaktadır. Koleksiyonda ayrıca 5.698 adet nadir eser ile görme engelli kullanıcıların faydalanması için oluşturulmuş 584 adet braille kitap, 4153 adet taranmış kitap ve 572 adet sesli kitap görme engelliler koleksiyonu yer almaktadır. Kütüphane, 40.000 üzerinde sesli eserin yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) üyesidir. Kütüphane Multimedya koleksiyonunda 183 Slayt, 120 Videokaset, 5.897 Ses Kaseti, 8 Mikrofiş, 10.099 CD-DVD bulunmaktadır. Kullanıcıların izleyebileceği güncel, ödüllü ve festival filmlerinden oluşan 6.000 adet Sinema, 386 adet Belgesel Film vardır. 1940 – 1970 yılları arasında lisans düzeyinde bitirme ödevi niteliği taşıyan şehircilik, mimarlık, resim, heykel, elişi, kent tarihi, kent sosyolojisi vb. konuları içeren ‘El Yazması Tezler’ kapsamında yer alan Gazi Üniversitesi Özel Koleksiyona dijital ortamda erişim mümkündür. 

Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan yayınlar için "Kütüphanelerarası İş Birliği" yoluyla yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphanelerden ödünç kitap getirtilerek öğretim üyelerinin ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşmaları sağlanmaktadır.

Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili kitaplar NLM (National Library of Medicine), diğer konulardaki kitaplar LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Akademik personel için "Karel Çalışma Odaları" ve öğrenciler için "Sesli Grup Çalışma Odaları" mevcuttur. 132 kişilik oturma kapasiteli Konferans Salonunda, öğrencilere sinema-film hizmeti ve kullanıcılara eğitimler verilmektedir. Süreli Yayınlar Aktüel Salonu güncel dergilerin okunması için oluşturulmuştur. Kütüphanede ayrıca 5 Okuma Salonu, 1 Elektronik Kütüphane mevcuttur. 

Merkez Kütüphanede okuyucuların, 112 bilgisayar ile online veri tabanlarından yararlanmaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları, bilimsel amaçlı internet kullanmaları ve OPAC terminaller üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi, Merkez Kütüphane web sayfası ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları fakültelerden Merkez Kütüphane kataloğunu taramaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları ve online veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür.

Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere kütüphane hizmetlerini ve bilgi kaynaklarını tanıtmak amacıyla her eğitim yılı başında oryantasyon programları düzenlenmektedir.

 

Önemli Telefonlar

Sekreter 2022901
Süreli Yayınlar 2022925
Kütüphanelerarası İş Birliği 2022931
Ödünç Verme Bankosu 2022940
Kataloglama ve Sınıflama 2022942
Referans 2022956
Elektronik Kaynaklar 2022957

 

background image