Yararlanma

Genel Kurallar

 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilemez, kütüphane içerisinde sigara içilemez.

 • Kütüphane binası içinde cep telefonu kullanılamaz.

 • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu değildir.

 • Kütüphanemiz koleksiyonu elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Hiçbir yayın kütüphane dışına izinsiz çıkartılamaz. Böyle bir durum karşısında yasal işlem yapılır.

Üyelik

 • Gazi Üniversitesi mensubu olan Akademik, İdari, Sözleşmeli personel ile Gazi Üniversitesi öğrencileri Kütüphaneye üye olabilirler.

 • Üye kaydı için üniversite kimliği veya öğrenci belgesi ile bir fotoğraf yeterlidir.

 • Öğrenciler her eğitim yılı başında üyeliklerini yenilemek koşulu ile kütüphaneden yararlanabilirler.

 • Dış kullanıcılar (Akademisyenler - Protokol Kullanıcıları) kütüphaneden yararlanabilirler.

 • Üyeler, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Ödünç Alma, İade, Uzatma ve Ayırtma İşlemleri

 • Kütüphaneye üye olan bütün kullanıcılar kütüphaneden ödünç yayın alabilirler.

 • Kütüphane üye kartı veya üniversite kimliğinin her yayın alınışında gösterilmesi zorunludur.

 • Başka bir okuyucuya ait kütüphane kartı ile ödünç yayın alınamaz, süre uzatması, ayırtma işlemleri yapılamaz, alınan yayınlar başka kişilere devredilemez.

 • Danışma kaynakları, Kapalı Bölümdeki kaynaklar, tezler, süreli yayınlar ve görsel-işitsel materyaller dışındaki bütün kütüphane kaynakları ödünç alınabilir.

 • Akademik Personel 2 ay süreyle 20 kitap, İdari Personel - Sözleşmeli Personel 15 gün süreyle 6 kitap, Doktora Öğrencileri 1 ay süreyle 10 kitap, Yüksek Lisans Öğrencileri 1 ay süreyle 8 kitap, Lisans Öğrencileri 15 gün süreyle 5 kitap ödünç alabilirler.

 • Ödünç alınan yayınların süresi başkası tarafından rezerv konulmadığı takdirde tekrar uzatılabilir.

 • Kullanıcılar yapmış oldukları Kütüphane işlemlerini web sayfası üzerinden kullanıcı işlemleri alanından görebilir, takip edebilirler. 

 • Akademik, idari, sözleşmeli personel, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri uzatma işlemini Kütüphane  web sayfası üzerinden kullanıcı işlemleri alanından yapabilirler. Akademik personel 10 kez,  Master ve Doktora öğrencileri 5 kez, idari- sözleşmeli personel ve Lisansüstü öğrencileri 4 kez , Kütüphaneler arası işbirliği ve Protokolle üye olan okuyucular en fazla 2 kez uzatma hakkına sahiptir. Ayırtması olan ve uzatma sayısı dolmuş kütüphane materyalinin kütüphaneye iadesi gerekmektedir.

 • Başkası tarafından ödünç alınan yayınlar için ayırtma yapılabilir; ayırtılan yayınlar 3 gün içinde alınmadığı takdirde sırada bekleyen başka okuyucu varsa, bir sonraki okuyucuya verilir, sırada okuyucu bulunmadığı takdirde yayın rafa gönderilir.

 • Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyeler, bunları iade etmeden ve gecikme bedelini ödemeden ödünç yayın alamazlar, uzatma yapamazlar.

Geciken Yayınlar ve Cezalar

 • Kütüphane, herhangi bir yayını ödünç alan ve zamanında iade etmeyen okuyucuları uyarmaya çalışır, ancak sorumluluk okuyucuya aittir.

 • Gününde iade edilmeyen her yayın için günlük gecikme ücreti alınır.

 • Üyeler kaybettikleri ve zarar verdikleri baskısı mevcut Türkçe yayınları satın alarak 1 hafta içinde kütüphaneye teslim etmek zorundadırlar. Temini mümkün olmayan Türkçe yayınların kaybedilmesi veya yıpratılması durumunda üyeler kütüphane komisyonu tarafından her yıl için belirlenen rayiç bedeli öderler.

 • Kaybedilen veya zarar verilen yayın yabancı ise; maliyet bedeli üzerinden tespit edilen fiyata %30 tazminat eklenerek Merkez Bankası'nca ilan edilen ve o günkü kur üzerinden hesaplanan bedel ödenir.

İlişik Kesme

 • Öğrenciler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek, ödemeleri gereken ceza varsa ödeyerek  Merkez Kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadırlar.

 • Üniversiteden 2 aydan daha fazla süre ile izinli olarak ayrılan, başka bir kuruma atanan, istifa eden veya emekli olan akademik ve idari personel, Merkez Kütüphaneden ilişiğini kesmek zorundadırlar.

 • Üzerinde kütüphaneye ait yayın bulunduğu halde üniversiteden ayrılan üyeler Rektörlük Makamı’na bildirilir.

 

background image