Kütüphane Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Kütüphane ve Dökümantasyon Başkanlığı

Birim

Kütüphane Destek Hizmetleri Müdürlüğü

  1. Kütüphane bütçesi hazırlama iş ve işlemlerini yürütmek

  2. Tüm Kütüphane kaynaklarının (mal ve hizmet) alım, ödeme, taşınır kayıt işlemlerini yerine getirmek

  3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda  görevli akademik ve idari personelin  özlük işleri ile gece ve hafta sonu vardiya hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek

  4. Otomasyon programının ve kütüphane donanımının verimli çalışmasını sağlamak; Kütüphane web sayfası ve sosyal medya hesaplarını takip etmek ve güncellemek ile kullanıcıların kablosuz ağ, Proxy bağlantı problemleri ve şifre oluşturma sorunlarını gidermek

  5. Kütüphanede görev yapacak kısmi zamanlı öğrenci koordinatörlüğünü gerçekleştirmek

  6. Kütüphane binasının teknik donanımıyla ilgili çalışmaları gerçekleştirmek

  7. Cilt bütünlüğü bozulan yayınların cilde hazırlanması ve ciltten dönen yayınların tüm teknik işlemlerini gerçekleştirilmektir.

background image