Okuyucu Hizmetleri Müdürlüğü

Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Kütüphane ve Dökümantasyon Başkanlığı

Birim

Okuyucu Hizmetleri Müdürlüğü

  1. Kütüphane kaynaklarının (kitap, dergi, görsel işitsel materyal, tez, referans kaynağı, görme engelli koleksiyonu, elektronik kaynak) düzenini sağlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak

  2. Görme engelliler için özel koleksiyon oluşturmak ve hizmete sunmak (sesli kitap oluşturma, Braille alfabesi ile basılmış kitap hazırlama ve kitap tarama)

  3. Ödünç verme, iade ve uzatma işlemlerini yürütmek ve gecikmiş / kayıp yayınlar için gerekli işlemleri yapmak

  4. Üniversitemiz akademisyenlerine ait yayın isteklerini, kütüphanelerarası işbirliği kanalıyla yurtiçi ve / veya yurtdışından sağlamak (KİTS, ILL, Protokol)

  5. Kütüphane ve kütüphane kaynaklarının düzenli ve etkin kullanımını sağlamak için teorik / pratik eğitimler, sunumlar, kütüphane tanıtım turları (oryantasyon) gerçekleştirmek

  6. Elektronik kaynaklar yönetim (seçim, sağlama, izleme ve değerlendirme, raporlama v.b.) işlemlerini gerçekleştirmek

  7. Gazi Üniversitesi Kurumsal Arşiv ve Açık Erişim çalışmalarında yer almak

  8. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na ait tüm raporlama işlemlerini gerçekleştirmek (aylık / yıllık birim istatistiği ve faaliyet raporu, iç değerlendirme raporu, Üst yönetim tarafından ya da dış kurumlardan talep edilen Kütüphane ile ilgili tüm verilere ait raporlar, v.b.)

background image