Ödünç Verme ve Kütüphaneler Arası İşbirliği Birimi

Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Kütüphane ve Dökümantasyon Başkanlığı

Birim

Okuyucu Hizmetleri Müdürlüğü

Alt Birim

Ödünç Verme ve Kütüphaneler Arası İşbirliği Birimi

  1. Kullanıcı üye kayıtlarının oluşturulması, kontrolünün yapılması, güncellenmesi ve takibinin gerçekleştirilmesi

  2. Kitap ödünç verme, iade, uzatma işlemlerini yürütmek

  3. Rezerv (ayırtılan) kitaplar, Kütüphaneden izinsiz çıkarılan yayınlar, geciken kitaplar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek

  4. Üniversitemiz akademisyenlerine ait yayın isteklerini, kütüphanelerarası işbirliği kanalıyla yurtiçi ve / veya yurtdışından sağlamak (KİTS, ILL, Protokol)

  5. SelfCheck (otomatik ödünç alma / verme cihazı) eğitimi vermek ve kullanıcılara yönlendirme hizmeti vermek

  6. Kütüphane e-posta takibini gerçekleştirmek

background image