Referans Birimi

Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Kütüphane ve Dökümantasyon Başkanlığı

Birim

Okuyucu Hizmetleri Müdürlüğü

Alt Birim

Referans Birimi

  1. Kütüphane koleksiyonunu oluşturmak için referans kaynaklarının ve elektronik veri tabanlarının seçim, sağlama, izleme ve değerlendirme, raporlama ve eğitim işlemlerini yapmak

  2. Kütüphane ve kütüphane kaynaklarının düzenli ve etkin kullanımını sağlamak için referans (danışma) hizmeti, teorik / pratik eğitimler, sunumlar, kütüphane tanıtım turları (oryantasyon) gerçekleştirmek

  3. Gazi Üniversitesi Kurumsal Arşiv ve Açık Erişim çalışmalarında yer almak

  4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na ait tüm raporlama işlemlerini gerçekleştirmek (aylık / yıllık birim istatistiği ve faaliyet raporu, iç değerlendirme raporu, Üst yönetim tarafından ya da dış kurumlardan talep edilen Kütüphane ile ilgili tüm verilere ait raporlar, v.b.)

  5. Kütüphane web sayfasında yer alacak sayfaların içeriklerini oluşturmak, gerekli alanlara bilgi girişi yapmak / güncellemek, Kütüphane web sayfasındaki elektronik kaynaklar ile ilgili tüm alanlara bilgi girişi yapmak ve güncellemek.

background image