Tez ve Görme Engelliler Birimi

Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Kütüphane ve Dökümantasyon Başkanlığı

Birim

Okuyucu Hizmetleri Müdürlüğü

Alt Birim

Tez ve Görme Engelliler Birimi

  1. Üniversitemizde hazırlanan elektronik tezleri Gazi Üniversitesi Açık Arşivi’ne yükleyerek, basılı tezler ile birlikte kullanıcıların hizmetine sunmak

  2. Görme engelli kullanıcıların ihtiyaç duydukları kabartma ve sesli formattaki materyali ve donanımı sağlayarak kullanıma sunmak

  3. Kullanıcının, ihtiyaç duyduğu eserlerin bilgisayar v.b. diğer donanımlar yardımı ile kabartma yazıya çevrilmesini sağlamak

  4. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu basılı kaynağı, gönüllü okuyucular vasıtası ile sesli dinlenebilir (sesli kitap) hale gelmesine yardımcı olmak

  5. Merkez Yayın Birimi Sekreteryasını yürütmek

background image