Aksesyon, Kataloglama ve Sınıflandırma Birimi

Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Kütüphane ve Dökümantasyon Başkanlığı

Birim

Yayın Hizmetleri Müdürlüğü

Alt Birim

Aksesyon, Kataloglama ve Sınıflama Birimi

  1. Kütüphane koleksiyonunu oluşturmak için kitap ve görsel – işitsel materyallerin seçim, değerlendirme ve sağlama işlemlerini yapmak; koleksiyona eklenen basılı - elektronik kitap ve görsel – işitsel materyallerin teknik işlemlerini gerçekleştirmek

background image