Merkez Yayın Birimi

Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Kütüphane ve Dökümantasyon Başkanlığı

Birim

Yayın Hizmetleri Müdürlüğü

Alt Birim

Merkez Yayın Birimi

  1. Gazi Üniversitesi yayınları olarak basılması istenilen fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerinin resmi taleplerini alarak Üniversite Yayın Kurulu’nun görüşüne sunmak ve kararları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak v.b. sekreterya işlemlerini yürütmek

background image