Açık Erişim

                         

açık erisim logo4-1

 

Gazi Üniversitesi Açık Erişim ile Akademik Arşiv Politikası ve Uygulama Esasları

Gazi Üniversitesi Açık Erişim Sistemi ( Avesis Açık Erişim Modülü)

Araştırmacıların Açık Arşiv Sistemleri üzerinden makale, bildiri, kitap bölümü vb. araştırma çıktılarını tam metin olarak eklemeleri, çalışmaların görünürlüğünün artırılmasını sağlamakla beraber, çalışmalarının atıf yapılma düzeyinin artırılması bakımından önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, AVESİS’e araştırmacılar tarafından eklenen dosyalar başta AVESİS Açık Arşiv Modülü üzerinden olmak üzere OpenAIRE, OpenDOAR ve BASE Search gibi uluslararası açık arşiv sistemleri(uluslararası harmanlar) tarafından taranarak dünya genelinde erişilebilir hale gelmektedir. Bunun yanı sıra AVESİS’e girilen veriler Google Akademik ve HARMAN (Türkiye Akademik Arşivi) tarafından da taranmakta ve indekslenmektedir. 

Araştırmacıların AVESİS üzerinden makale ve kitap gibi yayınlara yönelik dosya paylaşımlarında yayıncıların telif hakları ile ilgili politikalarına dikkat etmeleri de yasal bir zorunluluktur. Bu kapsamda araştırmacılara kolaylık olması bakımından yayıncı politikaları veritabanına sahip olan Sherpa / Romeo uygulaması AVESİS’e entegre edilmiştir. 

Araştırmacıların ilgili makalelerinin yayımlandığı dergilerin yayın politikalarına uygun olarak paylaşılmasına izin verilen makale sürümlerini(preprint, postpint, Publisher's version) pdf formatında paylaşmalarına yönelik yasal sorumluluk tümüyle araştırmacılara aittir.

Gazi Üniversitesi Açık Erişim Sistemi (Avesis) Kullanıcı Rehberi

Gazi Üniversitesi Açık Erişim Sistemi ( Gazi Üniversitesi E-Tezler )

Gazi Üniversitesi Kitapları 

Açık Erişim Platformları

ORC-ID KILAVUZU ( Nedir - Nasıl Alınır ? )

 

harman-1       Openaire-1     base-1     google scholar-1     OpenDoar-1

background image